Jacht

Theoretisch jachtexamen

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 13 juni 2020, om 9 uur, het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld.

Voor de inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket www.natuurenbos.be/e-loket.

Wanneer vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het volgende theoretisch jachtexamen vindt plaats op zaterdag 24 april 2021 om 9u.

Waar vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het theoretisch jachtexamen wordt georganiseerd in Gent (provincie Oost-Vlaanderen):
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
Ligging & bereikbaarheid - Flanders Expo

Wie kan deelnemen?
Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.

Hoeveel kost dit?
Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.

Te kennen leerstof
Het theoretisch jachtexamen 2020 zal handelen over de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, betreft het de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2020. Voor wat betreft punten 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 kan je deze wetgeving hier terugvinden.

Hoe inschrijven?

Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.
 


Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.

De inschrijvingen starten vanaf 1 januari 2021.

Examenreglement


Geslaagden theoretisch jachtexamen 13 juni 2020
In 2020 namen 348 kandidaten deel het theoretisch jachtexamen. 227 personen slaagden voor het examen.

Het resultaat van het jachtexamen zal aan elke kandidaat bekend gemaakt worden met een digitale aangetekende zending via het e-mailadres dat je invulde op jouw inschrijvingsformulier.

Personen met een Belgisch Rijksregisternummer, zullen de resultaten ook zien verschijnen in hun persoonlijk inschrijvingsformulier op het e-loket van Natuur en Bos via de rubriek “Resultaat van het examen” (de procedure om je resultaten terug te vinden in het e-loket is dezelfde als deze weergegeven in bovenstaande instructievideo).

Er wordt op geen enkele andere manier over het examenresultaat gecommuniceerd.

Contact
Heb je toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.