Het ANB wil zich positioneren als een innoverende arbeidsorganisatie. Daarom is er een strategisch team dat beleidsthema’s opvolgt en voorstellen formuleert voor langetermijnuitdagingen. Strategisch Beleid & Projecten zet heldere beleidslijnen uit voor de domeinen Mens, Natuur en Waarde (People, Planet, Profit). Dat doen ze niet alleen, maar samen met de andere afdelingen van het agentschap en de belanghebbenden. Ze streven naar maximaal draagvlak.