Wetgeving

Wetgeving

De bevoegdheid van het Vlaamse Gewest inzake natuurbehoud (in ruime zin) is gebaseerd op artikel 6, §1, III, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Die bevoegdheid is voor het Vlaamse Gewest omgezet via een wet en enkele decreten omtrent natuur, bos, jacht en visserij. Hieronder vind je een link naar de betrokken decreten zoals te vinden in de Vlaamse Codex. Daar vind je telkens de meest actuele versie van elke norm. Onder de knop ‘Info document’ in de gelinkte webpagina’s vind je ook de uitvoeringsbesluiten die genomen werden in uitvoering van de betrokken wet of het betrokken decreet. Hiervoor scrol je door naar onder, naar het onderdeel ‘Gerelateerde documenten’. De enige wet van de groep, waarin de riviervisserij geregeld wordt, is niet via de Vlaamse Codex te raadplegen. Daarvoor is een link naar een andere zoekpagina voorzien.

De links naar de betrokken wetgeving:

  1. De wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 
  2. Het Bosdecreet van 13 juni 1990
  3. Het Jachtdecreet van  24 juli 1991
  4. Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Meer gedetailleerde informatie over wetgeving voor specifieke onderwerpen is te vinden bij de specifieke thema’s van het onderdeel ‘Beleid & Wetgeving’ op deze website.