Toegankelijkheid

Activiteit organiseren

Wat is mogelijk ?

Wil je een sportactiviteit (vb. wandeltocht, ruitertocht, oriëntatiewedstrijd, natuurloop...) of ander evenement organiseren? Of wil je komen filmen of een fotoshoot houden in een van onze domeinen? Bekijk dan vooraf goed wat kan en mag en welke stappen je hiervoor moet ondernemen.

Vier zaken zijn belangrijk: 

  • Algemene principes over toegankelijkheid: doe de test of je activiteit niet in strijd is met de algemene principes omtrent toegankelijkheid 
  • Is er een toegankelijkheidsregeling voor het gebied? Als er géén toegankelijkheidsregeling is, dan moet je een specifieke toestemming bekomen van de beheerder. Bekijk de goedgekeurde toegankelijkheidsregelingen >
  • Is mijn activiteit risicovol of niet-risicovol? Je moet te weten komen of de activiteit door het Agentschap voor Natuur en Bos als risicovol of als niet-risicovol wordt beschouwd. Op basis daarvan zal je al dan niet een machtiging (vergunning) moeten aanvragen.
  • Wil je komen filmen, een fotoshoot houden of een evenement organiseren? Alle info en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen vind je op de website van Natuurlocaties.

Via onderstaand schema kom je te weten welke formaliteiten vereist zijn voor het uitoefenen van de activiteit. De organisator is verantwoordelijk hiervoor! 

  Niet-risicovol Risicovol
Toegelaten volgens toegankelijkheidsregeling Melding (ANB-gebieden) Machtiging
Niet toegelaten volgens toegankelijkheidsregeling of geen toegankelijkheidsregeling Toestemming Machtiging
Toestemming
Uitzondering: domeinbossen en natuurreservaten ANB, daar is machtiging = toestemming

Spring steeds respectvol om met de natuur en de bereidwilligheid van de beheerder om zijn terrein ter beschikking te stellen voor de organisatie van je activiteit. De infopanelen aan de ingangen geven je de nodige informatie om jouw activiteit goed voor te bereiden.