Subsidies

Subsidies

Sinds 28 oktober 2017 ging de nieuwe subsidieregeling van start rond planning, ontwikkeling en uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. Voor al die subsidies is het beschikken over een goedgekeurd natuurbeheerplan (NBP) een voorwaarde (al dan niet binnen een bepaalde periode na de subsidieaanvraag). Lees meer >

Aankoop van gronden

Subsidies natuurbeheerplan

Regulier beheer van het natuurgebied

Voor een aantal beheermaatregelen die opgenomen zijn in een natuurbeheerplan kun je subsidies krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Meestal gaat het om een NBP type 2, 3 of 4 maar voor het beheer van streefbeeld onbeheerde climaxvegetaties is een plan type 4 nodig. Er is de basissubsidie voor maatregelen met het oog op de gewone streefbeelden. Daarnaast zijn er ook aanvullende subsidies voor bijzondere maatregelen met het oog op specifieke streefbeelden.

Inrichting van natuur

Bebossing en herbebossing

Overige