Subsidies

Subsidies

Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke subsidies waarvoor je bij Natuur en Bos terecht kunt.

Aankoop van gronden

Subsidies natuurbeheerplan

Onderstaande subsidies worden aangevraagd samen met het indienen van het ontwerp natuurbeheerplan. De aanvraag gebeurt via het invullen van het rekenblad subsidies.

Inrichting van natuur

Bebossing en herbebossing

Uitgevoerde projecten rapporteren

Overige