Schade en preventie

Schade en preventie

Wolven kunnen overal in Vlaanderen opduiken en een gevaar vormen voor onbeschermde dieren. Op plaatsen waar de kans op een aanval groter is, zoals in een bevestigd wolvenleefgebied, zijn preventieve maatregelen aan te raden. Heb je toch schade geleden door een wolf, dan kom je in aanmerking voor een schadevergoeding.

 

Wat vind je op deze pagina?

Schade vermijden

Wolven eten vooral wild, zoals reeën, konijnen en everzwijnen, maar ze durven ook onbeschermd vee aan te vallen. In regio’s waar wolven gevestigd zijn, is het dan ook aan te raden (maar niet verplicht) om preventieve maatregelen te nemen.

De gekendste preventieve maatregel is het aanbrengen van schrikdraad. Die beschermt niet alleen het vee, maar zorgt er ook voor dat wolven leren wegblijven van landbouwdieren. Door vee maximaal met schrikdraad te beschermen, vermijden we dat wolven zich specialiseren in ‘makkelijke’ prooien en het wild links laten liggen.

Geschikte omheining

Zijn er wolven gespot in jouw regio of bevind je je in een risicozone? Zorg dan voor een gepaste omheining om te voorkomen dat de wolf bij jouw dieren geraakt:

 • Zorg ervoor dat de wolf niet onder, door of over de omheining kan. Plaats rasters of draden van op de grond tot minstens 120 cm hoogte.
 • Span je omheining strak genoeg aan. Beveilig poortjes en andere zwakke schakels. 
 • Vermijd dat de wolf terugkomt. Zet een elektrische spanning van minstens 4500 volt op de draden. Gebruik je schrikdraad aan de buitenkant van de omheining, waar ook mensen de draden kunnen aanraken? Plaats dan waarschuwingsbordjes. 
 • Controleer je omheining regelmatig, inclusief het behoud van de elektrische spanning. 

Voor verschillende soorten omheiningen gelden verschillende normen.

Een netvormig raster zonder stroom wordt ook wel ursusdraad of schapengaas genoemd. De afstand tussen het raster en de grond bedraagt maximaal 3 cm. Plaats schrikdraden aan de buitenzijde: minstens één draad bovenaan, op 120 cm hoogte, en één draad onderaan, op ongeveer 15 cm hoogte. Een derde draad op ongeveer 40 cm hoogte is aan te raden.

Een stroomvoerend schapennet noemen we een flexinet, elektronet of schrikdraadnet. Zorg ervoor dat het net helemaal tot tegen de bodem reikt.

Ook stroomvoerende schriklinten of -draden kunnen wolven afschrikken. Plaats de draden of linten op maximaal 15 cm boven de grond en laat niet meer dan 20 cm tussen twee draden. Bestaande omheiningen van ongeveer 90 cm hoog kunnen worden verhoogd tot de minimumhoogte van 120 cm met afstandsisolatoren of aanvullende schrikdraadpalen.

Subsidies en ondersteuning

Zit je in een risicozone en wil je een bestaande omheining aanpassen om wolven af te weren? Dan kun je subsidies aanvragen bij Natuur en Bos.

 • Particulieren en landbouwers met een brutobedrijfsresultaat van minder dan 40.000 euro gebruiken dit aanvraagformulier. Een subsidie kan alleen worden aangevraagd voor percelen in de risicozone. De gemeenten in de risicozone staan vermeld op het aanvraagformulier. Op basis van de geraamde kosten en de grootte van de percelen wordt bepaald of de investering proportioneel is. Een subsidie bedraagt maximaal 80 procent van de totale investering en wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen.
 • Landbouwers met een brutobedrijfsresultaat van meer dan 40.000 euro kunnen een beroep doen op een regeling bij het Departement voor Landbouw en Visserij.

Vragen over deze subsidies? Neem contact op met:

 • Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies
  Financiële Tegemoetkomingen
  Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL
  02 553 76 74
  aves.cd.anb@vlaanderen.be

Rescue kits

Ben je veehouder en werden je dieren onlangs aangevallen door een wolf? Dan kun je tijdelijk bij Natuur en Bos rasters lenen, in afwachting van een definitieve aanpassing van je omheining. De rescue kits zijn 400 meter lang en hebben een stroomklok.

Het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) kan je indien nodig helpen om de rasters sneller te plaatsen. Het WFTB is een vrijwilligersnetwerk, opgericht door Natuurpunt, WWF en Natagora. Het biedt gratis praktische en technische hulp aan veehouders in de omschakeling die gepaard gaat met de terugkeer van de wolf. Wil je een beroep doen op WFTB of zelf vrijwilliger worden, neem dan een kijkje op www.wolffencing.be

Wat bij schade?

Heb je schade geleden door een wolf? Neem dan zo snel mogelijk (liefst binnen de 24 uur) telefonisch contact op met de dienst Natuurinspectie van Natuur en Bos. Een specialist zal langskomen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken.

Als de vaststellingen van de specialist, waaronder een sporen- en een DNA-onderzoek, aantonen dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding. De wolf is beschermd door Vlaamse en Europese wetgeving en valt daardoor onder de algemene soortenschaderegeling.

Schadevergoeding aanvragen

Vul het aanvraagformulier in via het e-loket of bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier op papier. De aanvraag moet verzonden worden binnen de twaalf werkdagen nadat de schade werd vastgesteld.

Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen: veehouders, particulieren … De aanvraag moet wel aan enkele basisvoorwaarden voldoen:

 • De schade werd veroorzaakt door een wolf. Het terreinbezoek van de dienst Natuurinspectie zal hierover uitsluitsel brengen. In de praktijk worden veel schapen ook door honden gedood. Die schade wordt niet vergoed door de overheid. 
 • De schade bedraagt meer dan 50 euro
 • Ook wie geen preventieve maatregelen heeft genomen, kan momenteel nog een schadevergoeding aanvragen. Omdat wolven grote afstanden kunnen afleggen op korte termijn, wordt een verplichting voorlopig niet als redelijk beschouwd. In de toekomst kan er wel een verplichting worden opgelegd in gebieden waar wolven gevestigd zijn en de kans op wolvenaanvallen groter is.

De uitbetaling van de schadevergoeding kan enkele maanden in beslag nemenop zich laten wachten.

Overzicht schadegevallen

 

 

 

 


 


Downloads