Bermen Albertkanaal van Bilzen tot Kanne

4
 • Limburg: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

  Lees meer

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Praktische info

#BermenAlbertkanaal

Infomoment natuurbeheerplan bermen Albertkanaal

Sinds 2014 werken de Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen aan het herstel van zeldzame (kalk)graslanden op de taluds van het Albertkanaal. Europa steunt dit initiatief via het Life+ project Pays Mosan. De afgelopen jaren werden verschillende gebieden heringericht en werd gepast beheer via maaien en schapenbegrazing opgestart.

Deze maatregelen hebben alvast een positief effect op tal van zeldzame dieren en planten. Om de verdere inrichting en het gestarte beheer in de toekomst duurzaam verder te zetten, werd een natuurbeheerplan voor het gebied opgemaakt. Hierin wordt de visie voor het gebied en het beheer dat nodig is voor de komende 24 jaar vastgelegd.

Voor meer info over dit beheerplan bent u welkom op een infomoment op donderdag 24/09/2020 om 19h. We vertrekken op de parking aan de brug van Gellik (Wijerdijk 49-473620 Lanaken). Gelieve u via e-mail in te schrijven op hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be

Het Albertkanaal verbindt de zandige Kempen met de kalkrijke heuvels bij Maastricht en vormt een unieke corridor voor de verspreiding van soorten in Vlaanderen.De steile bermen van het Albertkanaal tussen Kanne en Bilzen garanderen elke bezoeker een heel eigen beleving. De waterweg harmonieert met bloeiende bermen, die ’s zomers opvrolijken met vlinders en sprinkhanen. Hier is het aangenaam fietsen en wandelen.

De graslanden en houtkanten op de kanaaltaluds vormen één langgerekte, smalle natuurcorridor tussen de kalkgronden in de Maasvallei met het Plateau van Caestert en de voedselarme zanden van het Plateau van de Hoge Kempen. Voor de uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden is die verbinding die stadskernen negeert, van levensbelang. Hier kan een voorbijganger filosoferen over het samengaan van mens en natuur en over hoe een economische verbinding ook een ecologische kan zijn. NV De Vlaamse Waterweg en Natuur & Bos van de Vlaamse Overheid werken samen aan de integratie van natuur en economische cultuur. Kom jezelf overtuigen van het goede resultaat.

De troeven

 • ideaal voor wandelen en fietsen
 • ideaal voor wandelen integratie economische cultuur – natuur
 • zeldzame vlinders zoals het dwergblauwtje
 • bloemrijke taluds
Toon meer informatie

Life+ project Pays Mosan:

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken nauw samen aan het beheer van de bermen van het Albertkanaal en omgeving in het LIFE+ project Pays Mosan.Dankzij zulke LIFE+ projecten ondersteunt de Europese Unie het natuurbeheer van leefgebieden die tot het Europees beschermde Natura 2000-netwerk behoren. Door de natuurkwaliteit in de leefgebieden optimaal te vergroten ontstaat er opnieuw een groene verbinding tussen natuurgebieden in Wallonië, Vlaanderen en Nederland.

Langs het Albertkanaal is het de bedoeling om de zeldzame kalkgraslanden en heischrale graslanden te herstellen. Dat zal gefaseerd gebeuren. Eerst wordt spontaan opgegroeide struikopslag van de kanaalbermen verwijderd. Daarna wordt verhinderd dat de graslanden weer dichtgroeien.

Schapenbegrazing:

Een stootbegrazing met veel schapen op één plek gedurende een korte periode onderdrukt de hergroei van die houtige gewassen. Eénmaal de bermen de gewenste vorm hebben, zullen de schapen meer verspreid de bermen afgrazen. Tien nachtrasters zorgen dat de schapen ’s nachts veilig kunnen uitrusten, want ze grazen enkel overdag op de taluds tussen Bilzen en Kanne. Waar nodig maaien de beheerders nog de stukken met een voedselrijke grasmat. Een schrale bodem zorgt immers voor meer geschikte leefgebieden voor zeldzame(kalkgrasland)planten. Dergelijke bodems zijn overigens erg zeldzaam in Vlaanderen. De bermen van het Albertkanaal huisvesten bv. de zeldzame plant Wondklaver. De met verdwijnen bedreigde vlinder Dwergblauwtje legt enkel op die plant eieren. Langs het kanaal heeft het Dwergblauwtje zijn belangrijkste leefgebied in Vlaanderen. De beheerders breiden dat leefgebied nu uit, zodat de soort zich kan verspreiden naar andere natuurgebieden. Zo vormt het kanaal dus een belangrijke verspreidingsweg voor vlinders, maar trouwens ook voor andere insecten, vogels, zoogdieren…

Zeldzame vleermuizen:

Het project Pays Mosan is tevens gericht op vier zeer zeldzame vleermuissoorten: de Kleine en Grote hoefijzerneus, de Ingekorven vleermuis en de Vale vleermuis. In de kalkrijke ondergrond bevinden zich veel grotten en mergelgroeven die deze zoogdieren tijdens de wintermaanden als verblijfplaats gebruiken. Ze zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de graslanden op de kanaaltaluds en een gevarieerde landschapsstructuur. Het ontbreken van verbindingen tussen de verblijfplaatsen en voedselzoekplekken blijkt een cruciale rol te spelen in hun voorbestaan.

 • De bermen langs het Albertkanaal zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.

 • Wandelen kan perfect langs deze bermen.

 • De paden lenen zich perfect voor een fietstocht van de ene gemeente naar de andere.

 • Vissen is toegestaan.

  Om te mogen vissen heb je een Vlaams visverlof nodig in het Vlaamse gedeelte van het Albertkanaal. Vis je langs het Waalse gedeelte, dan heb je een Waals visverlof nodig. Ook nachtvissen is toegestaan. Hiervoor heb je een groot visverlof nodig.

  Vissen langs het Albertkanaal
 • Museum Brug van Vroenhoven

  Bistro aanwezig

  Brug van Vroenhoven

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.

Ligging en bereikbaarheid

Van Bilzen tot Kanne: Riemst, Lanaken, Bilzen en Zutendaal

 

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4 (1 stem)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 4 (1 stem)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 4 (1 stem)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 4 (1 stem)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 4 (1 stem)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 4 (1 stem)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?