Herman Teirlinckgebouw Brussel

Logo's

Gebruik van onze logo's

De huisstijl van Natuur en Bos is geënt op de huisstijlgids die Merkbeleid Vlaanderen heeft ontwikkeld. De Vlaamse overheid kiest daarmee resoluut voor één coherente stijl die bijna alle oude logo’s en huisstijlelementen van de Vlaamse overheidsdiensten vervangt. Dat maakt de communicatie over de Vlaamse overheid en Vlaanderen voor de burger duidelijk en herkenbaar.

Concreet gebruikt Natuur en Bos het themalogo (= de Vlaamse Leeuw en de slagzin ‘Vlaanderen is natuur’) in combinatie met het entiteitslogo (= ‘Agentschap Natuur & Bos’).

Beide logo’s vormen één onlosmakelijk geheel en zijn dus steeds samen te gebruiken wanneer Natuur en Bos de enige afzender vanuit de Vlaamse overheid is.

Als we met verschillende Vlaamse overheden betrokken zijn in de communicatie, dan moet de Vlaamse Leeuw eventueel met de slagzin ‘Verbeelding werkt’ of ‘Vlaamse overheid’ of ‘Vlaamse Regering’ worden gebruikt.

Download de mogelijke varianten die Merkbeleid Vlaanderen aanbiedt:

Heb je hierover een vraag? Mail naar merkbeleid@vlaanderen.be 

Er is ook een Engelstalige versie van het entiteitslogo:

Op deze pagina