Herman Teirlinckgebouw Brussel

Publicaties

We geven verschillende publicaties uit. Wandel door het aanbod en maak je keuze. Sommige publicaties kun je online lezen en/of downloaden, andere kun je bestellen. In het menu hiernaast vind je onze verschillende soorten publicaties.

Kompasnaalden

Een kompasnaald is een infofiche die opgesteld is voor lokale besturen en eerstelijnsinformatie bevat over een bepaald onderwerp van Natuur en Bos. Op de publicatiedatabank van Vlaanderen kun je alle edities omtrent volgende onderwerpen downloaden:

Vislijn

De Vislijn is een jaarlijks magazine over de openbare visserij in Vlaanderen dat bestemd is voor de hengelaar en het brede publiek. Het bevat informatie over de provinciale viswaters, de visserijwetgeving, de visvergunning en veel meer.

Vademecums

Natuur en Bos ontwikkelde een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Die vademecums kaderen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van Natuur en Bos, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Brochures

Handhavingsrapporten

Het handhavingsrapport geeft een antwoord op de vraag in welke mate ons agentschap zijn handhavingstaak het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Jaarverslagen

Folders natuurgebieden

Op de meeste pagina’s van de natuurgebieden kun je een folder met extra informatie en een kaart van het gebied in kwestie downloaden.

Kinderboeken

Sirus en de vlierbessentoverthee

In ‘Sirus en de vlierbessentoverthee’ probeert Sirus een ziek eekhoorntje te genezen. Prachtig kinderverhaal, geschreven door Marc De Bel, met tekeningen van Marijke Meersman, uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het bijhorend doeboekje wil kleuters stimuleren om de natuur te ontdekken op een leuke en creatieve manier.

Cover kinderboek Sirius

Een afspraakje in het bos

Het boek 'Afspraakje in het bos' kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en uitgeverij Lannoo. 

Een belangrijke taak van Natuur en Bos is het beschermen van natuurwaarden die op Europees niveau belangrijk zijn (‘Europese topnatuur’). 

Cover kinderboek Afspraakje in het Bos

De natuurdoelen voor Vlaanderen werden in 2014 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Ze bepalen voor welke plant­en, dieren en leefgebieden we bijzondere inspanningen moeten leveren. Wat hebben die soorten nodig om zich thuis te voelen in het landschap? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedreigde dieren zoals het vliegend hert, de vleermuis, de ijsvogel en de kamsalamander, en ook hun leefgebieden, binnenkort weer in topvorm zijn?

Samen met onze partners willen we die vastgelegde natuurdoelen realiseren. Maar we willen de natuurdoelen ook in de kijker zetten bij het brede publiek. Zo kunnen we samen zorg dragen voor onze Europese topnatuur. ‘Een afspraakje in het bos’ is de eerste concrete actie binnen dit project. De hoofdpersonages zijn twee van onze Vlaamse natuurhelden: de vleermuis en het vliegend hert. 

Het boek is te koop in diverse boekhandels. Een overzicht vind je op www.lannoo.be/een-afspraakje-het-bos

Spoorzoeker

Spoorzoeker was het driemaandelijkse magazine van het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2014, na acht jaar trouwe dienst rolde het laatste nummer van de persen. Hieronder kun je een aantal vroegere edities van Spoorzoeker nog eens online doorbladeren.

Spoorzoeker winter 2014

In deze publicatie wordt de focus gelegd op de insiderverhalen van de boswachter, de ultieme eindejaarsvraagjes, Natura 2000, vijf cursisten die kennis bijspijkeren over natuur, hoe Eeklo scoort met groene vingers en de website boscompenseren.be.

Cover Spoorzoeker winter 2014

Spoorzoeker herfst 2014

Met in dit nummer: gedetineerden worden natuurwerkers, bossen vertellen ijzingwekkende verhalen over de Groote Oorlog, en goede buren met wilde en beschermde dieren.

Cover spoorzoeker herfst 2014

Spoorzoeker zomer 2014

Met in dit nummer: poppies gedenken de Groote Oorlog, bevers en otters in Willebroek, Sofie Dumont kookt in openlucht, een vleermuizenhotel in Deinze en acht keer zomers Limburg!

Cover spoorzoeker zomer 2014

Spoorzoeker lente 2014

Met in dit nummer: alles over ecowijken in de stad van de toekomst, Oranjerie De Vlinder in Vordenstein maakt groene dromen waar, en de Vlaamse natuurpracht in vogelvlucht.

Cover spoorzoeker lente 2014

Spoorzoeker winter 2013

Met in dit nummer: meer bedrijven fan van de natuur, alles over de Boswijzer, Vorselaar helemaal in 't groen, slim strooien en de dwergvleermuis onder de loep...

Cover spoorzoeker winter 2013

Spoorzoeker herfst 2013

Met in dit nummer: Staf Coppens is 'Wild van dieren', boeren kleuren groen, een vrouwelijke jager aan het woord, alles over de Week van het Bos, Vijvergebied Midden-Limburg in de kijker...

Cover spoorzoeker herfst 2013

Spoorzoeker zomer 2013

Met in dit nummer: minister Schauvliege investeert in groen, vrijwilligers in de ban van de natuur, Natura 2000 levert ons 1,2 miljard euro op, natuur à la carte aan de kust...

Cover spoorzoeker zomer 2013

Spoorzoeker lente 2013

Met in dit nummer: veteraanbomen, krasse knarren! Voel je als een vis in de Schelde. Ga mee op patrouille met de Bird Control Unit. Ontdek de troeven van marketing en natuur. En veel meer...

Cover spoorzoeker lente 2013

Wetenschappelijke studies

Wetland- en moerasherstel Zegge-Mosselgoren en Olens Broek

Het Agentschap voor Natuur & Bos gaf Witteveen+Bos België de opdracht om via een ecohydrologische studie hydrologische maatregelen te presenteren en die modelmatig te onderzoeken om duurzaam herstel van de natuurgebieden De Zegge, Mosselgoren en Olens broek te realiseren. 

Faunavriendelijk maaien

Dit rapport evalueert de ecologische en economische aspecten van verschillende faunavriendelijke maaimethodes, met als doel het formuleren van concrete aanbevelingen voor een duurzame implementatie in de Vlaamse context. Onderzoek uitgevoerd door Boerennatuur in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Verkenning juridisch statuut natuur in landbouwgebied

Hoe kan een landbouwer die extra natuur wil aanleggen, ondersteund worden door juridische garanties die de nodige flexibiliteit bieden in het omgaan met die natuur en die voldoende rechtszekerheid bieden voor zijn bedrijfsvoering?

Een vegetatieanalyse van het Zoerselbos

Natuur en Bos werkt aan een langetermijnvisie en beheerplan voor het Zoerselbos in de provincie Antwerpen. Een grondige analyse van de vegetatietypes vormt daarvoor een belangrijke basis.

Een vegetatieanalyse van het Hallerbos

Het Hallerbos in Vlaams-Brabant kent een rijke geschiedenis. De rijke mozaïek aan vegegatietypes wordt beschreven in de vegetatiestudie.

Op deze pagina