Currently, there is no weather information available.

Doornpanne – Hoge Blekker

3.714285
 • 4
 • 1.5
 • 3.75
 • 4.25
 • 3.75
 • 4
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Praktische info

#doornpanne, #hogeblekker

Neem je fiets of stapschoenen en kom genieten van de rust die De Doornpanne te bieden heeft. Op een boogscheut van de zee vormen zijn grote en kleine bewoners, gevarieerde kleurenpaletten en schitterende vergezichten het decor van het boeiende leven dat zich dagelijks afspeelt in de natuur.

De troeven

 • Bezoekerscentrum De Doornpanne
 • Natuurleerpad, wandel- en fietspaden
 • De hoogste duinrug aan de Vlaamse Kust
Toon meer informatie

De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen samen met de Schipgatduinen een aaneengesloten duinmassief van 240 hectare. In een niet al te ver verleden sloten daar nog eens de Witte Burg en de Noordduinen op aan. 
Doorheen de duinen lopen verschillende wandelcircuits, een fietsroute, een mountainbikeroute en een natuurleerpad. Het bezoekerscentrum ‘De Doornpanne’ is het onthaalpunt voor bezoekers, er vertrekken regelmatig geleide wandelingen door de duinen en er worden wisseltentoonstellingen georganiseerd.

Duinencomplex

Het gebied omvat uiteenlopende duintypes. Het randgebied van de Doornpanne (157 ha) bestaat uit stuifduinen. De kern van het duinencomplex bestaat uit een brede depressie of panne, waarvan de begroeiing een mozaïek vormt van bos, dichte struikvegetatie met onder andere duindoorn, meidoorn, sleedoorn (vandaar de naamgeving van De Doornpanne) en open duinvegetatie (mosduin en duingrasland).
Errond situeert zich een gordel van stuifduinen met onder andere de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge Blekker - 33 m).


Beschermd

De Doornpanne vormt sinds 1975 een beschermd landschap en werd dan ook opgenomen in de lijst van natuurgebieden met een Europese bescherming (NATURA 2000-netwerk).
Eén van de factoren die het gebied van verkaveling bespaarde, is de aanwezigheid van de IWVA die sedert 1947 een waterwinning exploiteert in het gebied. Deze activiteit heeft in het verleden een duidelijke impact op de waterhuishouding gehad. Sedert 2002 wordt een duurzame waterwinning gerealiseerd waardoor de grondwaterwinning kon afgebouwd worden.
 

Grazers

Met het natuurbeheer wordt gestreefd naar een meer open en vochtiger duinmilieu. Shetlandpony’s en ezels worden hiervoor als grote grazers het jaar rond ingezet. Door hun graasgedrag zorgen ze voor een meer open landschap met veel structuur. Kort gegraasde plekjes met daartussen hoger opgaand gras en ruigtes, kronkelende looppaadjes en stuifkuilen wisselen elkaar af. Veel dieren zoals vogels, insecten, spinnen en planten profiteren van deze structuurrijke vegetatie. In gedeeltes waar de grazers niet ingezet worden wordt gekozen voor plaatselijk maaibeheer waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Hierdoor wordt de bodem armer en neemt de biodiversiteit toe.


Zeldzaam

In de duingraslanden vind je zeldzame planten als grote tijm, geel zonneroosje, walstrobremraap en kalkbedstro. In de vochtige graslanden rond het infiltratiepand bloeien orchideeën. In en rond de struwelen en bosjes vinden veel zangvogels hun geschikte plek. Je hoort er nachtegaal, sprinkhaanrietzanger en fitis. Insecten zoals het heggeranklieveheersbeestje, de mierenleeuw en de blauwvleugelsprinkhaan behoren tot de zeldzame insecten van het gebied.


De grootste

Met 33 meter boven de zeespiegel is de Hoge Blekker, het duin dat zijn naam gaf aan het domein, niet alleen de hoogste duin(rug) aan onze Vlaamse kust, maar ook een fraai natuurgebied, dat circa 18 hectare groot is. Blekker of Blinkaart is de volkse benaming voor een onbegroeide duinheuvel die het zonlicht weerkaatst (blekken of blinken). Het was een vast baken voor de zeelui die van ver al zijn witte kruin zagen blinken ('blekken' in het plaatselijke dialect). Aan de oorsprong van de Hoge Blekker en het aansluitend duinmassief liggen paraboolduinen die zich tussen de 16de en de 19de eeuw vormden. Typisch voor deze duinen is de hoefijzervorm waarvan de armen de overheersende windrichting aangeven.

De hoge paraboolduinen worden van elkaar gescheiden door laaggelegen pannen. Veel van die pannen werden omstreeks het midden van de 19de eeuw in cultuur gebracht. Op de duinakkertjes verbouwden de bewoners kleinschalig onder andere rogge, haver en aardappelen. Voor het bemesten van de schrale zandbodem gebruikten ze “zeevette”, een mengsel van visafval en beer (uitwerpselen). Om de akkertjes tegen “verzanding” te beschermen, werden de flanken van de duinen (volgens een dambordpatroon) met rijen takkenbussels vastgelegd.
Dit zogenaamd rijshout bestond oorspronkelijk uit gekapte duindoorn. Later werd vooral snoeihout van populier gebruikt. In de kamertjes tussen de rijshouthagen pootte men helmgras. Deze grassoort bezit namelijk het vermogen om bij overstuiving (via verticale uitlopers van zijn wortels) boven op het nieuw aangevoerde zand nieuwe pollen te ontwikkelen. Door dit proces wonnen veel duinen fors aan hoogte.

Nu heeft de Hoge Blekker het uitzicht van een stuifduin met schaars verspreide helmgraspollen. Her en der wisselen deze stuifduinplekken af met een struikenlaag van duindoorn, wilde liguster, gewone vlier en sleedoorn. In andere zones domineert een open begroeiing van helm en andere begeleidende soorten zoals duinzwenkgras.

 

 • Toegankelijke paden voor rolstoelen

  Het centraal wandel- en fietspad werd aangelegd in schelpenklei. Hierlangs kunnen rolstoelgebruikers comfortabel het natuurgebied verkennen.

  Kaartje
 • Wandelen

  Het centraal wandelpad maakt de verbinding tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker. Via een bijkomende lus kan je door de ezelbegrazing wandelen. Aan de verschillende toegangspunten vind je infoborden met de uitgestippelde wandelroutes.

  Kaartje
 • Natuurleerpad

  Dit pad van 3 km nodigt de wandelaar uit om alle zintuigen aan te spreken om De Doornpanne te ontdekken.

 • Doornpannewandelroute

  Bewegwijzerde route van 8 km.

  Route
 • Wandelknooppunten

  Knooppunt 59 van het wandelnetwerk Westkust ligt aan het bezoekerscentrum. Volg de knooppunten 54 – 55 – 50 – 51 om de Hoge Blekker te zien.

  Kaart
 • Schipgatwandelroute

  Deze route van 5,8 km gaat via de Doornpanne naar de Schipgatduinen

  Route
 • Witte Burgwandelroute

  Route van 10,5 km.

  Route
 • Fietspad

  Het centraal fietspad maakt de verbinding tussen de Doornpannestraat en de Hoge Blekker.

  Kaartje
 • Knooppunten

  Knooppunt 58 ligt aan het bezoekerscentrum, knooppunt 62 aan de Hoge Blekker.

  Kaart
 • Doornpanneroute

  Fietsroute van 38,3 km.

  Route
 • Paul Herygersroute

  Route van 28 kilometer die door verschillende natuurdomeinen loopt

  Kaart
 • Bezoekerscentrum De Doornpanne

  Het bezoekerscentrum ligt aan de ingang van het natuurgebied.

  Bezoekerscentrum De Doornpanne
 • Natuureducatief Centrum Duinenhuis

  In de aangrenzende Schipgatduinen vind je Natuur Centrum Duinenhuis.

  Natuureducatief Centrum Duinenhuis
 • Bezoekerscentrum Duinpanne

  Duinpanne ligt op 8 km van de Doornpanne.

  Bezoekerscentrum Duinpanne

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.

Ingang

Doornpannestraat 2, 8670 Koksijde

De bushalte 'Oostduinkerke Schipgat' ligt aan het bezoekerscentrum. De halte van de kusttram 'Oostduinkerke Schipgat' ligt op 300m van het bezoekerscentrum. Meer info: www.delijn.be.

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4 (4 stemmen)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 1.5 (2 stemmen)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 3.8 (4 stemmen)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 4.3 (4 stemmen)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3.8 (4 stemmen)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 4 (3 stemmen)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?