Luchtbeeld

Nationale Parken Vlaanderen

Een Nationaal Park Vlaanderen (hier ook kortweg ‘Nationaal Park’ genoemd) is een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten, samen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, wel steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving. 

Waarom Nationale Parken in Vlaanderen?

De natuur in Vlaanderen is schaars en versnipperd. Er is nog een lange weg te gaan om onze Europese natuurdoelen in het Natura 2000-netwerk te bereiken. De klimaatverandering zet de natuur verder onder druk. Met de Nationale Parken zorgen de gebiedscoalities, samen met de bovenlokale partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, voor het versterken en verbinden van de natuurgebieden. Plant- en diersoorten krijgen zo letterlijk en figuurlijk meer ademruimte. Daarnaast zorgt de natuur o.a. voor wateropslag, koolstofopslag, zuivere lucht en zuiver water, verkoeling en biodiversiteit. Er is veel aandacht voor recreatie op plekken die minder kwetsbaar zijn. Zo kan iedereen genieten van de Nationale Parken.

Erkenning van Nationale Parken

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 een oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken. Kandidaten konden tot 15 september 2021 een parknota indienen. Tien gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot Nationaal Park Vlaanderen en dertien voor erkenning tot Landschapspark. Begin 2022 werden zes kandidaten geselecteerd voor het verdere traject van Nationale Parken: Bosland, Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Kalmthoutse Heide, Scheldevallei en Taxandria. Uiteindelijk hebben op 31 mei 2023 vijf kandidaten hun masterplan en operationeel plan ingediend. 

De plannen van de kandidaat Nationale Parken werden beoordeeld door een commissie van experten uit binnen- en buitenland onder leiding van dhr. Geert Noels. Hun advies werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die op 13 oktober 2023 vier Nationale Parken erkende, namelijk BoslandBrabantse WoudenHoge Kempen en Scheldevallei. Vier unieke parken met zeer verschillende natuurtypes en belevingswaarden. 

kaart parken Vlaanderen

We gebruiken de term Vlaamse Parken als verzamelnaam voor Nationale Parken en Landschapsparken. Het gaat dus om gebiedserkenningen van een zekere schaal die aan een bepaalde kwaliteitsgarantie voldoen. 

De Vlaamse Parken worden vanuit de Vlaamse Overheid gecoördineerd binnen het Vlaams Parkenbureau. Het is een unieke samenwerking van de VLM, de coördinator van de Landschapsparken, Natuur en Bos, coördinator van de Nationale Parken, Departement Omgeving, Toerisme Vlaanderen en Departement Onroerend Erfgoed. 

Meer informatie

Samen met de beslissing tot erkenning van de vier Nationale Parken werden hun masterplan en hun eerste operationeel plan goedgekeurd. De Vlaamse Regering baseerde zich voor de beslissing over de erkenning van de ​Nationale Parken op het advies van de Commissie van experten.​

Bijkomende vragen kun je mailen naar nationaleparken@vlaanderen.be

Op deze pagina