Landschapsbeeld

Een kampvuur maken, mag dat?

Of je een kampvuur mag maken in de natuur, hangt af van de plek waar je dat van plan bent: binnen of buiten een natuurgebied. Bij twijfel, contacteer steeds de eigenaar of de beheerder van het gebied.

Een kampvuur maken in een bos of natuurgebied

Binnen percelen met een natuurbeheerplan en in bossen is het verboden om te roken of vuur te maken, behalve wanneer er een permanente kampvuurkring in het natuurbeheerplan of de toegankelijkheidsregeling is voorzien. Dat kun je navragen bij de boswachter of de eigenaar van het perceel. 

Als er een kampvuurkring is, is er geen extra toelating van het Agentschap voor Natuur en Bos meer nodig. Als er géén kampvuurkring is, dan moet je een machtiging aanvragen bij Natuur en Bos als je vuur wil maken. Roken is altijd verboden.

Opgelet: ook als er een permanente kampvuurkring is voorzien, hangt het af van de risicocode m.b.t. brandgevaar of je er vuur mag maken of niet. De actuele risicocode per provincie kun je checken op natuurenbos.be/waarschuwingen

Code rood: 

  • Algemeen rookverbod
  • Algemeen vuurverbod in eender welke vorm

Code oranje: 

  • Algemeen rookverbod
  • Algemeen vuurverbod in eender welke vorm, met uitzondering van gasvuren en kuilvuren (op voorwaarde dat ze na gebruik meteen gedoofd worden)

Code geel en groen: 

  • Algemeen rookverbod 
  • Algemeen vuurverbod met uitzondering van gasvuren, kuilvuren, kook- en kampvuren. Afwijkingen van het permante verbod zijn bij code geel of groen mogelijk, maar alleen met machtiging van Natuur en Bos, én toelating van de terreinbeheerder.

Een kampvuur maken buiten bos of natuurgebied

Op terreinen die geen bos zijn of niet onder een natuurbeheerplan vallen, mag je vuur maken zolang je op minstens 25 meter afstand van bosranden blijft. Van heide moet je 100 meter afstand houden, omdat dat een zeer brandbare vegetatie is. Daarbovenop zijn er een aantal praktische voorwaarden waaraan je moet voldoen: 

  • Je moet toestemming hebben van de eigenaar van de grond waarop je het vuur maakt. 
  • De eigenaar maakt schriftelijke melding aan de gemeente dat er de mogelijkheid is om een kampvuur te maken op het terrein. 
  • De eigenaar heeft geen verbod gekregen tot het maken van vuur vanwege brandgevaar. 
  • De gemeente kan extra voorwaarden opleggen via de eigenaar die je moet respecteren. 

Eigenlijk is het de bedoeling dat eigenaars een melding doen bij het eigen gemeente- of stadsbestuur. Je kunt dan volgens de regels van de eigenaar en/of eventueel ook volgens de regels van de gemeente of brandweer een kampvuur maken op het terrein zonder verdere aanvragen of meldingen.

Op deze pagina