Waarom Natuur en Bos bomen kapt

Natuur en Bos is de grootste Vlaamse natuurbeheerder. Elke dag staan wij in voor het beheer van 51.000 hectare eigen terreinen. En we ondersteunen het beheer van om en bij de 36.000 hectare bos van openbare diensten.

Ben jij een van de vele mensen die zich afvraagt waarom Natuur en Bos bomen kapt? Als organisatie vinden we die bezorgdheid een goed signaal. We geven graag uitleg en duiding bij onze beslissing om dat soms te doen. Ons beleid heeft vier pijlers.

1. Bossen vormen belangrijke, veelzijdige, ecosystemen. Ze zijn essentieel om klimaatveranderingen mee op te vangen. Daarom willen we bossen, maar ook de natuur in het algemeen, via goed beheer veerkrachtig houden en zo meer biodiversiteit mogelijk maken.

2. Bossen spelen ook een grote rol in de natuurbeleving. Mensen kunnen er ontspannen, spelen en sporten. Daarom willen we ze toegankelijker maken en veilig houden.

3. Hout behoort tot de waardevolste hernieuwbare grondstoffen. Door een goed bosbeheer kunnen we hout van hoge kwaliteit oogsten. Daarom zorgen we minstens voor een evenwicht tussen gekapte bomen en nieuwe bomen. We geven de spontane ontwikkeling van bomen ook maximale kansen.

4. Bij Natuur en Bos werken we niet enkel op basis van eigen inzichten. We scholen ons permanent bij. En we leggen ons oor te luisteren bij de wetenschap, bij gespecialiseerde partners en bij bezoekers en buurtbewoners. Daarom beslisten we onlangs om ons beleid bij te sturen. We willen blijven werken aan een gedragen beheer met een duidelijke toekomstvisie.