/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/gevlekte20orchis_marc_de_vos.jpg|Gevlekte orchis|gevlekte orchis - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/blauwborst.jpg|Blauwborst|blauwborst - © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/moerasviooltje_marc_de_vos.jpg|Moerasviooltje|moerasviooltje - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/roodborsttapuit2003.jpg|Roodborsttapuit|roodborsttapuit

De Begijnenbeek mondt uit in de Demer aan de Saspoort in Diest. Van daaruit vind je stroomopwaarts eerst het Begijnhof van Diest, het provinciaal domein Halve Maan en de kern en ambachtelijke zone van Webbekom op je pad. Daarna kom je snel in een open en gave vallei die begrensd wordt door opvallende Diestiaanheuvels: de Kloosterberg en de Hermansheuvel op de rechteroever, de Luienberg op de linkeroever. De Vlaamse overheid richtte de Begijnenbeekvallei in voor een betere beveiliging van Diest tegen overstromingen. Waardevolle percelen werden aangekocht om ze te beheren als natuurreservaat. Samen met de omgeving van het Papenbroek (Natuurpunt vzw) en het bosreservaat 'Gasthuisbos' (OCMW Diest) levert dit een knap natuurgebied om heerlijk te wandelen.

Troeven
  • Kloosterberg met mooi panorama over Diest en prachtige holle wegen richting vallei
  • Bosreservaat Gasthuisbos en aansluitend hooilandgebied
  • Hermansheuvel met opmerkelijk reliëf, panorama en archeologische site
  • Bloemrijke hooilanden met zeldzame planten (orchideeën)

Waterbeheersing

De Begijnenbeek zorgde in het verleden herhaaldelijk voor wateroverlast in Diest. Om hoge afvoerpieken door Diest te voorkomen, wordt een deel van het water sinds de jaren negentig vanuit het verdeelwerk stroomopwaarts de Kloosterberg, via de Leugebeek naar het overstromingsgebied van Webbekom geleid. Recent werden in de vallei een reeks compartimenteringsdijkjes aangelegd en aan de voet van de Kloosterberg werd de oude loop van de Begijnenbeek hersteld. Dit moet ervoor zorgen dat de waterafvoer in de vallei veel sterker gebufferd wordt, dat de vallei bij stortbuien gelijkmatig en ondiep overstroomt en in droge zomercondities minder diep verdroogt. Dit betekent een bonus voor de hoogwaterbeveiliging van Diest en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de vallei.

Natuurbeheer

Op het vlak van natuurbeheer zijn zowel het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt vzw als het OCMW van Diest aan zet. Het bosreservaat 'Gasthuisbos' van het OCMW van Diest bestaat uit een fraai oud inheems loofbos dat ondertussen al sinds een paar decennia spontaan evolueert. Natuur en Bos beheert het grootste deel van de valleigronden tussen de Reustraat en het verdeelwerk aan de Leugebeek: hier wordt gefocust op hooiweidebeheer en ook de omvorming van de populierenbossen staat op het programma. Zeldzame orchideeënrijke graslanden vind je hoofdzakelijk in het Papenbroek, dat beperkt toegankelijk is en tussen de Nieuwstraat en de E314. Opwaarts Assent zorgt Natuur en Bos dan weer voor een duurzaam bosbeheer in de waardevolle oude bossen van de Wissenbeemd en de Hermansheuvel. Op de warme zuidhelling van de Hermansheuvel werden ook een aantal kleine heischrale graslanden hersteld. De Luienberg bestaat dan weer uit een afwisseling van bos, schralere graslanden en ook enkele akkerondkruidenakkertjes.

Beschermde archeologische zone Hermansheuvel

De Hermansheuvel is een belangrijke archeologische vindplaats. Uit de vondsten komt een beeld naar voor van de activiteiten. Diverse maalstenen wijzen op de verwerking van graan. Grote aantallen bijlen duiden op houtkap en -bewerking. Bijna alle vondsten dateren uit de Michelsbergcultuur (middenneoliticum), maar er zijn ook enkele vondsten uit het midden- en laatpaleolithicum, mesolithicum, laatneolithicum, de ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Bij proefsleuvenonderzoek werd een stelsel van aarden verdedigingswallen aangesneden dat eveneens dateert van het middenneolithicum (michelsbergcultuur).

Toekomstvisie recreatie

De omgeving van de Kloosterberg, Papenbroek, Hermansheuvel en Luienberg zijn momenteel vlot bewandelbaar langs bestaande veldwegen. Voorlopig is het echter moeilijk om de vallei als één aaneengesloten geheel te bewandelen.

Natuur en Bos wenst daarom in de loop van de komende jaren een aantal nieuwe verbindingen te realiseren, zodat de bereikbaarheid en belevingswaarde van de vallei voor wandelaars richting Diest verhoogt.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/gevlekte20orchis_marc_de_vos.jpg|Gevlekte orchis|gevlekte orchis - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/blauwborst.jpg|Blauwborst|blauwborst - © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/moerasviooltje_marc_de_vos.jpg|Moerasviooltje|moerasviooltje - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__75/roodborsttapuit2003.jpg|Roodborsttapuit|roodborsttapuit

Actietips

21

Themaroute

Themaroute van 1 uur en 50 minuten op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels.
21

Wandelroute

Er zijn verschillende afstanden mogelijk.
21

Wandelroute

Verschillende wandelingen mogelijk van verschillende afstanden.
21

Wandelroute

Aangeduide wandelroute op de grens met Assent.

Bekijk de kaart

Boswachters

Shelly Clerckx
Neem contact op >
Geert Coninx
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Begijnenbeekvallei ligt in Diest en mondt uit in de Demer.

Ingang

Dorpsstraat z/n, 3460 Assent

Met de auto:

De smalle vallei van de Begijnenbeek strekt zich uit van de westrand van de Hermansheuvel in Bekkevoort tot aan de westrand van de Kloosterberg in Diest. Ter hoogte van Assent wordt de vallei doorkruist door de autosnelweg E314. Via afrit 24 (Bekkevoort)kom je op de Staatsbaan N2 of op de provinciebaan N29 (naar Tienen)terecht.

Met het openbaar vervoer:

Het dichtstbijzijnde station is dat van Diest. Vanaf halte Diest-Station kun je lijnbus 370 Diest-Leuven nemen. Stap af aan halte Assent Nieuwstraat. Van daaraf is het nog 800 m wandelen tot aan de Dorpsstraat.