Schaatsers

Bleukensweide

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/dotterbloem-foto-marc-de-vos.jpg|dotterbloem|dotterbloem - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4048.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/wintertaling_hugo_willockx.jpg|Wintertaling|wintertaling - © Hugo Willockx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4050.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/bleukensweide_hans_van_praet_1.jpg|voetgangersbrug over het water in Bleukensweide |© Hans van Praet /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4054.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/bleukensweide_hans_van_praet_2.jpg|zicht over het water|© Hans van Praet

Schaatsen op natuurijs? Vogels spotten? Het kan allemaal in Bleukensweide, een weiland langs de Zenne in Leest. In de winter door mensen gebruikt als natuurijspiste, in de zomer door de talrijke watervogels gebruikt als fourageergebied. Bleukensweide ligt in overstromingsgebied en kan bij hevige regenval zomer of winter, het teveel aan water opvangen.

Troeven
  • Natuurijspiste
  • Waterberging
  • Picknickzone
  • Minireservaat voor vogels

Schaatsen op natuurijs

Is het ijs dik genoeg, dan kun je onbezorgd schaatsen op Bleukensweide.

Vroeger toen het beemdensysteem nog natuurlijk werkte, vroren veel ondergelopen weilanden in de winter dicht. Het schaatsen was meer een aangenaam neveneffect. Met het systeem van de vloeibeemden bezonk het vruchtbare slib en verkreeg men een productiever weiland. Door het weiland af te graven en te voorzien van een dijkje en stuwen kan het gecontroleerd onder water worden gezet en zo dienen als natuurijspiste.

Je kunt de actuele situatie checken op www.natuurenbos.be/schaatsen. Ook ter plaatse wordt de ijsdikte aangeduid op infobordjes. 

Watervogels spotten

Voor de indijking van de Zenne maakte het weiland deel uit van een natuurlijk overstromingsgebied waarbij het periodiek onder water stond. Door de herinrichting krijg je een plas-dras-zone met als gevolg in de zomer een botanisch interessant grasland en in de winter een rust- en foerageergebied voor watervogels.

Waterberging

Bleukensweide dient als buffergebied om bij zeer hoge waterstanden de aan de Molenbeek stroomopwaarts gelegen landbouwgronden en bewoning te vrijwaren van wateroverlast. Via het rietveld wordt het water gezuiverd.

Korte keten een duurzame keuze

Natuur en Bos werkt voor de begrazing in Bleukensweide samen met lokale landbouwer Jan Slachmuylders van de Grenshoeve (www.grenshoeve.be). Het landbouwbedrijf focust zich op korte keten. Rechtstreeks van bij de landbouwer tot op je bord. Wie koopt via de korte keten, maakt een erg duurzame keuze. Door rechtstreeks bij de boer te kopen, steun je de lokale landbouwers. En beperk je het aantal 'voedselkilometers'. Dit is de afstand tussen de productieplaats en jouw bord. Minder voedselkilometers betekent minder verkeer, minder uitstoot van uitlaatgassen en minder brandstofverbruik.
In het Bleukensweide staan Aberdeen Angusrunderen. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en vragen dus een minimum aan verzorging. Toch houden boswachters, landbouwers en soms ook een dierenarts hun conditie goed in de gaten. Je kunt wandelen in de begrazingszone. Honden zijn er welkom maar horen aan de leiband.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/dotterbloem-foto-marc-de-vos.jpg|dotterbloem|dotterbloem - © Marc de Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4048.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/wintertaling_hugo_willockx.jpg|Wintertaling|wintertaling - © Hugo Willockx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4050.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/bleukensweide_hans_van_praet_1.jpg|voetgangersbrug over het water in Bleukensweide |© Hans van Praet /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/img_4054.jpg|Schaatspret in Bleukensweide |©Wim De Maeyer /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__84/bleukensweide_hans_van_praet_2.jpg|zicht over het water|© Hans van Praet

Actietips

21

Wandelpad

Er loopt een kort wandelpad door het gebied (700 meter lang).

44

Natuurijspiste

Wanneer het ijs dik genoeg is, kun je hier schaatsen.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Wouter Huygens
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Zennedijk, 2811 Leest

Met de fiets of te voet

Bleukensweide ligt langs het wandelnetwerk van het Regionaal Landschap Rivierenland en langs het fietsknooppuntennetwerk (gelegen tussen knooppunten 90 en 79).

Parking

Parkeren kun je enkel op de voorziene parking: parking Rapid Leest en achterliggende weilanden van ANB (toegang via Leestsesteenweg).