/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/broekbos_kris_rombouts_1_1.jpg||© Kris Rombouts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_ijsvogel.jpg|ijsvogel|ijsvogel - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/krisrombouts4.jpg||© Kris Rombouts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nancy_adriaenssen_1.jpg||© Nancy Adriaenssen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_kleine_ijsvogelvlinder.jpg||kleine ijsvogelvlinder - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nicky_janssens_3.jpg||© Nicky Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_kleinebontspecht.jpg||kleine bonte specht - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nancy_adriaenssen_3.jpg||© Nancy Adriaenssen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nicky_janssens_6.jpg||© Nicky Janssens

Het valleigebied is van oorsprong een uitgestrekt (laag-) veengebied. Naast een grote oppervlakte moerasbos met voornamelijk elzenbroek wordt het gebied ook gekenmerkt door vele vijvers en enkele hooilanden. Een deel van de vijvers zijn oude turfputten, waar veen of bagger werd gewonnen. Via het wandelknooppuntennetwerk ontdek je al het moois van het natuurgebied. De belangrijkste deelgebieden zijn Balderij, Rielenbroek en Volkers. De Calievallei vormt samen met Tielenheide, Tielenkamp en Winkelsbroek een groot aaneengesloten natuurgebied ten zuiden van Turnhout.

Volg boswachter Kris van Calievallei via Instagram

Troeven
  • Bos- en waterrijk gebied
  • Op wandelafstand van treinhalte Tielen
  • Op wandelafstand van domein Hoge Rielen
  • Ideaal wandelgebied met de wandelknooppunten op rustige wegen
  • In omgeving van Tielenheide en Winkelsbroek

Een van de grootste veengebieden van de provincie Antwerpen

De Calievallei maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied tussen Zevendonk en Tielen (750 hectare). In de vallei vind je vooral elzenbroekbossen, wilgenstruwelen en vijvers, afgewisseld met rietland, ruigten en enkele soortenrijke graslanden. Het gebied staat onder invloed van toestromend ijzerrijk grondwater. Planten zoals waterviolier, grote boterbloem, waterdrieblad en dotterbloem danken hun voorkomen hieraan. De uitgestrekte broekbossen vormen een echte wildernis; meer dan 100 hectare in de vallei ontwikkelt zich al enkele decennia spontaan, zonder ingrepen van de mens. Ze vormen het leefgebied van vele nachtvlinders, paddenstoelen, … en meer opvallende soorten zoals kleine bonte specht, goudvink, havik en houtsnip. Het gebied herbergt één van de grootste populaties kleine ijsvogelvlinder van de regio. Langs de vijvers maak je kans op waarnemingen van ijsvogel, wintertaling, glassnijder, smaragdlibel, oeverlibel, … en recentelijk ook bever.

Het gebied is één van de grootste veengebieden van de provincie Antwerpen. Permanent hoge waterstanden zijn essentieel voor het duurzame voortbestaan. De Grote Calie, Kleine Calie en Echelsgracht, de waterlopen in de vallei, zijn eeuwen terug gegraven om het gebied te draineren.

In volle ontwikkeling

In 2023 zijn een twintigtal vijvers heringericht. Deze ontwikkelen deels spontaan tot bos, deels tot open moeraszones. Centraal in het gebied is een open vijvergebied van 6 hectare hersteld en natuurvriendelijk ingericht. De aanleg van vlonderpaden, bruggetjes, een vogelkijkhut en een uitkijktoren is gepland voor 2024. In de tweede helft van 2024 is de herinrichting van tien vijvers voorzien. Hiervan worden zes vijvers gedempt zodat ze spontaan kunnen ontwikkelen tot broekbossen. De andere vier worden heringericht om ze te laten ontwikkelen tot open water- en oeverpartijen

Beheerwerken

Als gevolg van de werken zijn delen van het traject tussen knooppunt 8 en 48 tijdens natte perioden zeer modderig. Voorzie stevige schoenen of laarzen.  

De werken zijn grotendeels uitgevoerd. De bouw van vlonderpaden, vogelkijkhut en uitkijktoren zijn gepland voor 2024. Daardoor is de opening van het traject tussen de wandelknooppunten 90 en 91 uitgesteld tot zomer 2024. 

De eerste resultaten van de uitgevoerde natuurherstelwerken in 2023 zijn alvast veelbelovend. Op de nieuw ingerichte oeverzones vestigden zich op amper 1 jaar tijd spontaan bijzondere soorten als waterlepeltje, rijstgras, grote boterbloem, rode waterereprijs, loos blaasjeskruid, pilvaren, vlottende bies, kikkerbeet en maar liefst 6 fonteinkruidsoorten

blauw
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/broekbos_kris_rombouts_1_1.jpg||© Kris Rombouts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_ijsvogel.jpg|ijsvogel|ijsvogel - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/krisrombouts4.jpg||© Kris Rombouts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nancy_adriaenssen_1.jpg||© Nancy Adriaenssen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_kleine_ijsvogelvlinder.jpg||kleine ijsvogelvlinder - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nicky_janssens_3.jpg||© Nicky Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/drevanmensel_kleinebontspecht.jpg||kleine bonte specht - © Dré Van Mensel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nancy_adriaenssen_3.jpg||© Nancy Adriaenssen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__95/nicky_janssens_6.jpg||© Nicky Janssens

Actietips

21

Balderijwandeling

Een wandeling van 6,4 km (knooppunt 38 - 39 - 87 - 48 - 47 - 38). Vanaf nu kun je ook een veilige, aangename doorsteek maken tussen knooppunt 87 en 47 (zie kaartje)

24

Ruiter- en mennetwerk

Door het gebied loopt er een ruiter- en menroute. 

Bekijk de kaart

Boswachter

Kris Rombouts
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Verbrande Hoeven, 2460 Kasterlee

Met openbaar vervoer

Vanaf treinstation Tielen is het via Tielendorp, Kerkstraat tot Verbrande Hoeven een 2 km wandelen. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).