Het natuurgebied ligt in de vallei van Wullebeek, tussen een verleden als intensief landbouwgebied en een toekomst als natuurgebied. Fietsers kunnen via het Reukenspad door De Reukens. Wil je het gebied al wandelend verkennen, dan kan dat via een wandellus of via het Reukenspad.

Volg boswachter Sander via Instagram

Troeven
  • Het Reukenspad passeert door het gebied
  • Een mooie wandellus
  • Een leuke picknickplaats
  • Boomgaard met schapenweide
  • Vlakbij het centrum van Aartselaar

Bos, graslanden en kleine landschapselementen

Door het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Aartselaar zijn heel wat gronden aangeplant met streekeigen boomsooorten zoals zomereik, wintereik, wilg, hazelaar... Dit zorgt voor een geschikt leefgebied voor heel wat  zangvogels zoals fitis, tjiftjaf, grasmus, heggenmus, winterkoning, roodborst, zwartkop… En voor zoogdieren zoals haas, vos, steenmarter, bunzing en ree. 

In De Reukens zijn kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten van groot belang. Knotwilgenrijen en hoogstammige fruitbomen zijn een schuiloord voor de steenuil. Vlinders en bijen houden van het voedsel en de luwte dat ‘kleine’ landschapselementen bieden. Ook de torenvalken gebruiken graag de open ruimte en houden van een gevarieerd landschap om hun voedsel te zoeken.

De graslanden worden begraasd met Schotse hooglanders van een lokale landbouwer. Hiervoor zijn de nodige afsluitingen voorzien, het begrazingsgebied is niet toegankelijk. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en komen vlot de winter door met hun vetlaag en hun dikke vacht. Ze vragen dus een minimum aan
verzorging. Toch houden de boswachter, de landbouwer en soms een dierenarts hun conditie goed in de gaten. Er is voldoende voedsel. Voeder de dieren dus niet om te vermijden dat ze bedelen of bijten.

Ideale plek voor kikkers, padden en salamanders

In het gebied was er oorspronkelijk 1 poel. Om kikkers, padden en salamanders alle kansen te geven zijn er extra poelen gegraven en komen er in toekomst nog meer bij. Dit is ook ideaal voor libellen en andere insecten. De Wullebeek is in het landschap een structuurbepalende factor, afgeboord met natuurlijke graasweiden en hooilanden. De beek krijgt extra kansen om te meanderen.

Wandelen en fietsen in De Reukens

Het Reukenspad doorkruist het gebied van noord naar zuid: een korte en verkeersveilige wandel- en fietsroute tussen Aartselaar, Koekoek-Lindenbos en Boom. Of ontdek het gebied via de virtuele wandelknooppunten. Kinderen kunnen zich amuseren op de speelberg en in het speelbos. Honden mogen los in de hondenloopzone, in de rest van het gebied moeten ze aan de leiband.

Overstromingsgebied De Raafkens

Aan de Halfstraat in Aartselaar realiseerde de provincie een retentiebekken. Een stuk inbuizing werd verwijderd om de Wullebeek meer ruimte te geven. Zo is er minder kans op wateroverlast in het stroomafwaarts gedeelte van de waterloop. En kan de Wullebeek ook meer meanderen. 

Haas
Poel in Reukens
Kievit
Hondenzone in De Reukens
Kleine plevier
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
Picknickplek en speelheuvel
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
Scholekster
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
Haas
Poel in Reukens
Kievit
Hondenzone in De Reukens
Kleine plevier
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
Picknickplek en speelheuvel
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen
Scholekster
De Reukens_© Copyright Toerisme Provincie Antwerpen

Actietips

21

Het Reukenspad

Een korte en verkeersveilige wandel- en fietsroute tussen Aartselaar, Koekoek-Lindenbos en Boom.

21

Wandellus

In de Reukens met uitjes naar de Heimolen en de Leonarduskapel.

21

Geleide wandelingen

Wandelingen georganiseerd door Natuurpunt Aartselaar.

22

Reukenspad

Een korte en verkeersveilige wandel- en fietsroute tussen Aartselaar, Koekoek-Lindenbos en Boom, doorkruist het gebied van noord naar zuid.

37

Hondenzone Het Reuken

Een plek waar je je hond kan laten ravotten. Er is ook een vuilnisbak voorzien voor hondenpoep. Voor de veiligheid van de honden en hun baasjes is graven van putten door honden afgeraden. In de hondezone ligt hiervoor een hoop aarde waarmee je de putten kan vullen. 

21

Virtueel wandelnetwerk

Je kan De Reukens ook ontdekken via de knooppunten van het virtueel wandelnetwerk. 

Bekijk de kaart

Boswachter

Sander De Schryver
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Langlaarsteenweg, 2630 Aartselaar

Met de fiets

Het Reukenspad, een korte en verkeersveilige wandel- en fietsroute tussen Aartselaar, Koekoek-Lindenbos en Boom, doorkruist het gebied van noord naar zuid.

Met de auto

Via de Halfstraat (Decatlon) of Pierstraat. Of parkeer op de parking van de Decatloncite en wandel vandaar het gebied in.