/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/198.jpg|Den Aerd|©Bart Hoeymans /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2012-08-08_002_e10-put_.jpg|Den Aerd|©Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/20012-03-11_206_e10-put.jpg|scholeksters in Den Aerd|scholeksters - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2013-10-12_geraardsbergen_29_van_46.jpg|fuut in Den Aerd|fuut - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2012-08-08_095_e10-put__0.jpg|Den Aerd |©Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2014-03-08_efteling_21_van_46.jpg|kuifeend |kuifeend - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2010-03-19_amfibieen_0007.jpg|Den Aerd |gewone pad ©Wim Verschraegen

Hier kun je wandelen en ruiteren maar het gebied is vooral in trek bij vissers. Er ligt een plas van maar liefst  18 hectare. Deze plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de E19 autosnelweg. De rest van Den Aerd bestaat uit bos, struweel en grasland.

Volg boswachter Bart van Den Aerd via Instagram

Troeven
  • Paradijs voor hengelaars
  • Spot eenden en steltlopers

Vogelrijk gebied

Jaarlijks overwinteren er op en langs de vijver tot 1000 watervogels. Voor het grootste deel betreft het wilde eend en in mindere mate krakeend, kuifeend, meerkoet en verschillende meeuwensoorten. In het vroege voorjaar is het gebied belangrijk voor doortrekkende steltlopers, waaronder veel scholeksters, grutto's en kieviten. De stenen aan de oostzijde van de plas zijn in trek als als slaap- en verzamelplaats. Een deel van deze steltlopers blijven iets langer en broeden in het omliggende landbouwgebied. De belangrijkste broedvogels zijn fuut, ijsvogel, spotvogel en grasmus.

Wandelen, ruiteren maar vooral vissen

Er is een wandel- en ruiterpad voorzien maar vooral vissers hebben het naar hun zin. Vaak gevangen soorten zijn blankvoorn, karper, zeelt, baars, paling, snoek. De wet op de riviervisserij is van toepassing op deze plas. Er mag niet gevist worden met bootjes of 'belly boats'. Het gebruik van voerbootjes is wel toegestaan.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/198.jpg|Den Aerd|©Bart Hoeymans /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2012-08-08_002_e10-put_.jpg|Den Aerd|©Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/20012-03-11_206_e10-put.jpg|scholeksters in Den Aerd|scholeksters - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2013-10-12_geraardsbergen_29_van_46.jpg|fuut in Den Aerd|fuut - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2012-08-08_095_e10-put__0.jpg|Den Aerd |©Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2014-03-08_efteling_21_van_46.jpg|kuifeend |kuifeend - © Wim Verschraegen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__124/2010-03-19_amfibieen_0007.jpg|Den Aerd |gewone pad ©Wim Verschraegen

Actietips

21

Wandelroute

Aangeduid wandelpad.

24

Ruiterpad

Aangeduide ruiterpad.

48

Visplaats

De wet op de riviervisserij is van toepassing op deze plas. Er mag niet gevist worden met bootjes.

Bekijk de kaart

Boswachter

Bart Hoeymans
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Den Aerd is ongeveer 30 hectare groot en ligt in Minderhout (Hoogstraten).

Ingang

Achteraard , 2322 Minderhout