Welkom in de Dijlevallei! De valleien van de Dijle en haar zijrivieren Laan en IJse vormen een uitgestrekt gebied met een uitzonderlijke natuurwaarde. De rivieren kronkelen door een landschap van graslanden, bossen, vijvers en moerassen. In de valleien en de omliggende bossen voelen heel wat dier- en plantensoorten zich prima thuis. De Dijlevallei vormt een belangrijke natuurschakel in de Brabantse Wouden, een machtig landschap dat het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos met elkaar verbindt. Samen goed voor 10.000 hectare belevingsnatuur.

Troeven
  • Spectaculair meanderende rivieren
  • Grootse vijvers als paradijs voor watervogels
  • Prachtige voorjaarsbloeiers
  • Unieke vergezichten
  • Grote oude bossen op de plateaus

Wie Dijlevallei zegt, denkt aan het Heverleebos en Meerdaalwoud, aan de kronkelende Dijle en natuurparels zoals de Doode Bemde en het Grootbroek. In het voorjaar rollen deze bossen een tapijt van bosanemoon en daslook uit, gevolgd door graslanden met een weelderige bloemenpracht.

Inspiratiebron voor natuurlijk rivierbeheer

De Dijlevallei ligt ten zuiden van Leuven en bestaat uit grote bossen en uitgestrekte vallei-natuur. Om Leuven te beschermen tegen wateroverlast ontwikkelde de overheid een natuurlijk rivierbeheer op de Dijle en haar zijlopen Laan en IJse. Daardoor zie je als bezoeker vaak bomen liggen in de rivier. Dit beheer is een inspiratiebron voor andere valleien. De grote oude bossen op de plateaus herbergen niet alleen veel natuurschoon, maar produceren ook kwaliteitshout. Bertembos, Meerdaalwoud en Heverleebos zijn daar sprekende voorbeelden van.

Wie is actief in het gebied?

Talrijke gebruikers zijn actief in de Dijlevallei. Dat zijn vooral vissers, jagers, landbouwers, houtexploitanten, buitensportorganisaties en recreanten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste beheerder, met langs de Dijle de natuurgebieden Egenhovenbos (Leuven), Vijvers van oud-Heverlee, Grootbroek en Vijvers van Florival (Sint-Agatha-Rode). Langs de zijrivier Laan situeren zich Molenveld en Rodebos (Sint-Agatha-Rode) en Tombeekheide (Overijse). Langs de zijrivier IJSe  beheert Natuur en Bos ook ...

De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud beheren de Doode Bemde, en Natuurpunt neemt de Koeheide voor zijn rekening. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is verantwoordelijk voor het beheer van de Dijle, de IJse en de Laan. De Watergroep heeft drinkwaterwinningen in de Dijle- en Laanvallei.

Natuurbeheerplan voor de Dijlevallei

Natuur en Bos en de terreinbeherende verenigingen schreven mee aan het natuurbeheerplan voor de Dijle-, Laan- en Ijsevallei dat in 2021 door de bevoegde minister werd goedkeurd. Een natuurbeheerplan zorgt ervoor dat de biodiversiteit in die natuurgebieden alle kansen krijgt en is 24 jaar geldig. Voor de Dijle-, Laan- en Ijsevallei gaat het onder andere om het omvormen van bestaande bossen naar meer gevarieerde streekeigen bossen met meer dood hout, open plekken met heide, bosranden en meer variatie van oude en jonge bomen. Om de kwaliteit van de bossen te verbeteren moeten die met elkaar verbonden worden. De moerasvogels hebben ook extra moerasvegetatie nodig om in de vallei te kunnen overleven. Ten slotte moet het water dat de vijvers voedt proper zijn.

Zicht op de vijver Grootbroek vanuit de vogelkijkhut
roerdomp
Luchtbeeld op het Egenhovenbos en het riviertje Voer
Zicht op de vijver Grootbroek vanuit de vogelkijkhut
roerdomp
Luchtbeeld op het Egenhovenbos en het riviertje Voer