Deze brok natte natuur ligt in het Grenspark Groot Saeftinghe, een fenomenaal gebied met brakwaterschorren en natte weilanden. Op de Scheldedijk kan je letterlijk komen uitwaaien en genieten van één van de weidste panorama's in Vlaanderen. Een wandeling rondom Doelpolder Noord is een buitengewone belevenis. Neem zeker je verrekijker mee, de natuur lokt hier bijzondere vogels.

Troeven
  • Zilte zeelucht snuiven in het binnenland
  • Toplocatie om vogels te spotten
  • Uitkijkpost op de radartoren
  • Schepen spotten

Gluren door de gleuf

De Scheldevallei is een belangrijke schakel in een keten van waterrijke gebieden langs de Oost-Atlantische route waar trekvogels hun vetreserves aanvullen om hun marathonvlucht te kunnen voortzetten. Een gebied als Doelpolder Noord is een echte trekpleister, hier troepen soms duizenden watervogels samen. Het gaat voornamelijk om steltlopers, eenden, ganzen en meeuwen. Je kan de vogels ongezien spotten door de gleuf van de twee vogelkijkwanden.

Weidevogelwalhalla

Open ruimte krijgt hier vrij spel dankzij onze konikpaarden en de koeien van lokale landbouwers, die het land begrazen. Het maakt Doelpolder Noord een paradijs voor weidevogels. Soorten als tureluur, grutto en zomertaling vinden er een geschikt broedgebied.

Land in ontwikkeling

Als compensaties voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn, kreeg in 2006, Doelpolder Noord (71 hectare) en de Brakke Kreek (36 hectare) vorm. Met het Sigmaplan zijn er nog veranderingen op til. In de dijk zal een in- en uitlaatsluis komen, zodat de Brakke Kreek onder invloed van het getij komt en er brak Scheldewater binnenstroomt. Brakwater tref je bij de overgang van zoetwater naar  zout zeewater. Tal van strand- en plasbroeders, zoals kluten, visdieven en zwartkopmeeuwen vinden hier nu al een geschikt broedgebied.

Rugstreeppaddenpoel

Rugstreeppadden zijn kieskeurige wezens. Ze leven in zandrijke gebieden, zoals heide of duinen, waar ze zich makkelijk kunnen ingraven. In Doelpolder Noord vinden ze nu een geschikt leefgebied. In die polder stroomt straks na de Sigmawerken regelmatig brak Scheldewater binnen. Daar houdt de rugstreeppad niet van. Daarom helpen we deze soort door poelen uit te graven achter de dijk van Ouden Doel.

Paardenschor

Langs de Schelde ligt Paardenschor. Hier boetseren eb en vloed een grillig patroon van slikken en schorren. Op deze schorren groeien planten als zeekraal, zeeaster, Engels slijkgras en riet, die bestand zijn tegen dit regelmatig 'snuifje' zout van het brakke water van de Schelde. Zelfs de zeehond brengt soms een bezoekje om te rusten op de slikken.

Schepen spotten

Ben jij een scheepsfanaat? Dan staat deze plek bovenaan je bucketlist. Grote zeeschepen vol met containers varen heen en weer naar de Antwerpse Haven. De Schelde is de economische ader van Vlaanderen.

Radartoren en uitkijkpunt Ouden Doel
Vogelkijkwand in Doelpolder
Zicht op de brakke kreek in Doelpoler
Kluut
Konikpaarden in Doelpolder met havenkranen op de achtergrond
Luchtfoto Doelpolder
Radartoren en uitkijkpunt Ouden Doel
Vogelkijkwand in Doelpolder
Zicht op de brakke kreek in Doelpoler
Kluut
Konikpaarden in Doelpolder met havenkranen op de achtergrond
Luchtfoto Doelpolder

Actietips

21

Ganzondagwandeling

5 kilometer. 

21

Wandelroute Ouden Doel

11,4 kilometer

22

Polderlandroute

46,5 kilometer. 

22

Beyond borders fietsroute

62,2 kilometer. 

49

Vogels spotten

2 vogelkijkwanden.

33

Infopunt Grenspark Groot Saeftinghe

Uitvalsbasis voor excursies in het Grenspark.

Bekijk de kaart

Boswachter

Steven Reymer
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Oostlangeweg , 9130 Beveren

Openbaar vervoer

Doelpolder Noord is niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

Parking

Je kunt parkeren aan de infokeet Hedwigepolder (Zoetenberm).