/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_88984_dorent_yves_adams_a2_48074_klein.jpg||© Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/idphotoagency_dorent_3.jpg||© ID Photo Agency /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_100939_ruiters_in_de_dorent_yves_adams_a2_33126.jpg||© Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_ooievaars_a3_10698_yves_adams.jpg||ooievaars - © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/bever_woutercardoen_0.jpg||© Wouter Cardoen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/dominiek_decleyre.jpg||© Dominiek Decleyre /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/dorent_eliasverbanck.jpg||© Elias Verbanck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/grote_pimpernel_wimmassant.jpg||grote pimpernel - © Wim Massant /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/8549-master.jpg||kamsalamander - © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/schotse_hooglanders_wouter_cardoen_6.jpeg||©Wouter Cardoen

Deze natuurparel is een lappendeken van drassige graslanden, broekbosjes, waterpoelen en afgesneden meanders. Op enkele percelen grazen konikpaarden en Schotse hooglandersDoor Dorent lopen prachtige onverharde wandelpaden. Trek je wandelschoenen aan en geniet van het pittoreske landschap met hagen en houtkanten.

Troeven
  • Bevers te spotten 
  • Poelen met kamsalamander
  • Konikpaarden en Schotse hooglanders 

Sappige natuur

Dorent ligt vlak naast de 'nieuwe', gekanaliseerde, Zenne. Grachten, beken en de 'Oude' Zenne doorkruisen het gebied, dit sappig stukje natuur is een echt wetland. Daar hebben we met het Sigmaplan in 2019 werk van gemaakt, natte natuur die als een spons werkt. In natte periodes houdt ze het water vast, en bij droogte geeft ze het water vertraagd weer af. Zo levert Dorent een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat.

Grote pimpernel

Tijdens de zomermaanden kan je hier een opvallende verschijning in bloei zien: de grote pimpernel. Zulke pimpernelgraslanden zijn zeldzaam in Vlaanderen. Ook in Dorent tref je enkel nog restanten aan. Daarom passen we hier een zorgvuldig natuurbeheer toe. Zo willen we dit bijzondere type grasland en de planten die erbij horen beschermen en uitbreiden.

Waterdraak in de poel

Hier leeft de kamsalamander, de grootste salamander van Vlaanderen. Die wordt wel eens 'waterdraak' genoemd vanwege de gekartelde kam die de mannetjes in de paartijd op hun rug hebben. Kamsalamanders houden van grote poelen met proper water en waterplanten, liefst zonder concurrentie van vissen. Overwinteren doen ze op het land. Dan schuilen ze in struikgewas, hagenrijen of kleine lapjes bos.

Land van de sleedoornpage

In de houtkanten die het gebied doorkruisen leeft de bedreigde sleedoornpage. Deze vlinder stelt bepaalde eisen aan zijn leefomgeving. Zo legt het vrouwtje haar eitjes uitsluitend op sleedoornstruiken. Het liefst op jonge uitlopers: daar kunnen de rupsen van eten. Sleedoornpages vliegen van begin juli tot eind september en zijn moeilijk waar te nemen omdat ze vaak hoog in de kruinen van de bomen leven.

Beverweetje

Ook het grootste Europese knaagdier is fan van Dorent. Bevers zijn vegetariërs, op het menu staan vooral (wortels van) waterplanten, moerasplanten, riet. Bevers knagen ook aan bomen. Ze hebben een voorkeur voor zachte houtsoorten zoals wilg, populier en els. Ze gebruiken de bast, twijgjes en bladeren als voedsel. Het hout zelf eten ze niet. De grote takken en bomen worden gebruikt om burchten en dammen mee te bouwen. De bever is heel schuw. De kans dat je hem te zien krijgt is vrij klein. Let daarom op sporen zoals afgebeten en geschilde takken, omgeknaagde bomen, glijplekken en loopsporen.

Grote grazers

Natuur en Bos werkt voor de begrazing in Dorent samen met lokale bio-landbouwer Puur Laar. Het landbouwbedrijf focust zich op korte keten. Door rechtstreeks bij de boer te kopen, steun je de lokale landbouwers. En beperk je het aantal 'voedselkilometers'. Dit is de afstand tussen de productieplaats en jouw bord. Minder voedselkilometers betekent minder verkeer, minder uitstoot van uitlaatgassen en minder brandstofverbruik.

Konikpaarden en Schotse hooglanders houden enkele graslanden in optimale conditie. Deze begrazingszone is niet toegankelijk. Enkele van die weilanden worden het jaarrond begraasd, andere worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en komen vlot de winter door met hun vetlaag en hun dikke vacht. Ze vragen dus een minimum aan verzorging. Toch houden boswachters, landbouwers en soms een dierenarts hun conditie goed in de gaten.

Stukje Zennegeschiedenis

Door de eeuwen heen hebben we de kronkelende, moerassige Zenne steeds meer naar onze hand gezet. Ondertussen is bijna de hele benedenloop rechtgetrokken, maar hier in Dorent kan je de geschiedenis van de Zenne nog ontwaren. Langs het natuurgebied loopt de Zenne in haar huidige, gekanaliseerde vorm, maar door het landschap stroomt ook nog de Oude Zenne. Dat is eigenlijk een restant van de eerste rechttrekking in de 19de eeuw. De lang geleden afgesneden meanders die nog tussen beide rivieren liggen, zijn de zeldzame restanten van een nog ouder verleden.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_88984_dorent_yves_adams_a2_48074_klein.jpg||© Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/idphotoagency_dorent_3.jpg||© ID Photo Agency /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_100939_ruiters_in_de_dorent_yves_adams_a2_33126.jpg||© Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/vilda_ooievaars_a3_10698_yves_adams.jpg||ooievaars - © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/bever_woutercardoen_0.jpg||© Wouter Cardoen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/dominiek_decleyre.jpg||© Dominiek Decleyre /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/dorent_eliasverbanck.jpg||© Elias Verbanck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/grote_pimpernel_wimmassant.jpg||grote pimpernel - © Wim Massant /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/8549-master.jpg||kamsalamander - © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__129/schotse_hooglanders_wouter_cardoen_6.jpeg||©Wouter Cardoen

Actietips

21

Landelijke Eppegemwandeling

Wandeling van 8.6 km.
21

Dorentwandeling

Wandeling van 7,3km.
21

Dorent-Nelebroekwandeling

Wandeling van 3,1km.
24

Ruiterroute Equitrail etappe 1

Route van 33km.

Bekijk de kaart

Boswachter

Wouter Huygens
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Dorentstraat , 1930 Zemst

Openbaar vervoer

‘Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl

Met de auto

Parking aan Dorentstraat in Zemst