/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/angus_2_steve_cox.jpg|Angus|Angus © Steve Cox /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/mtb_monique_bogaerts.jpg|MTB|MTB © Monique Bogaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/struikheide_erik_malfait.jpg|Struikheide|Struikheide © Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/angus_1_steve_cox.jpg|Angus|Angus © Steve Cox /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/gladde_slang_tom_linster_1.jpg|gladde slang|gladde slang © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/korenbloem_wim_massant.jpg|Korenbloem|korenbloem © Wim Massant

Deze voormalige landbouwenclave is gelegen te Maasmechelen en sluit aan bij Vlaams natuurreservaat “Vallei van de Ziepbeek”. Het meer dan 100 hectare grote, vrij toegankelijke gebied, is gelegen in de kern van het Nationaal park, dat door de inzet van runderen wordt beheerd. In Duivelsberg is er plaats voor iedereen om van dichtbij kennis te maken met de rijke maar zeldzame fauna en flora van deze parel.

Troeven
  • Uitzonderlijke vergezichten op de overgang van het kempisch plateau naar de Maasvallei
  • Natuurbeleving ten top tussen de vredelievende beheerders genaamd Angus aberdeen
  • Uitdagende en goed aangeduide routes voor wandelaar, mountainbiker en ruiter
  • Gevarieerde bossen, purperen heide met helder gele bremsoorten, grote en kleine waterpartijen, kleurrijke graslandjes en ecologische akkertjes wisselen elkaar af
  • Zeldzame kleine en graag geziene grote dieren zullen je op je tocht zeker verrassen

Jaarrond begrazing:

Door jaarrond te werken met grote grazers, aangevuld met kleinschalig maaibeheer, creëren we interessante overgangen tussen de biotopen en een gevarieerd voedselaanbod voor vele soorten.De grote variatie in biotopen zorgen ervoor dat je er vele interessante soorten terug vindt. Het gebied is dan ook gelegen in de overgang tussen de steilrand van het Kempisch plateau en de Maasvallei. Zo bloeit de klokjesgentiaan weelderig in de natte vallei met uittredend grondwater vanuit het plateau en kun je er met wat geluk zelfs de grauwe klauwier zien jagen.

Rijkdom aan soorten:

De voedselarme, droge landduinen met buntgras zijn dan weer geschikt voor insecten als blauwvleugelsprinkhaan en tal van bijensoorten, reptielen als levendbarende hagedis en gladde slang, maar ook nachtzwaluw, boom- en veldleeuwerik, roodborsttapuit, soms zelf een klapekster, een boomvalk of een blauwe kiekendief en heel wat algemenere vogelsoorten kom je tegen in de overgangen met de bossen en schrale graslanden. Konijn, haas, vos, wezel, bunzing, ree, everzwijn en wellicht zelfs das delen hier de bosrijke natuur. Wie weet wel samen met de wolf als toppredator!

Bonte kleuren:

De voormalige landbouwgronden zijn verworden tot heischrale graslanden. Het kleurenpallet wordt gevormd door het gele tapijt van miljoenen paardenbloemen in het voorjaar, opgevolgd door het helder geel van gewone brem, stekelbrem en kruipbrem om vervolgens plaats te maken voor de nog steeds gele bloemen van muizenoortje, biggenkruid, rolklaver en knolboterbloem. Maarts viooltje, korenbloem, knoopkruid en struikheide zorgen voor het blauw-paarse accent.

Toegangspoort Nationaal Park in de buurt:

De toegangspoort tot de Mechelse heide is gelegen aan de Salamander en is hier niet ver af. Ook hier zijn vergezichten over de uitgestrekte heide en door de natuur terug ingenomen zandgroeves te bewonderen. Er zijn een rolstoel- en kinderwagen toegankelijke wandellus, een gezellig terras met speeltuin en een heus ingericht speelbos (Beestige Boelbas) vlak bij de parking. 

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/angus_2_steve_cox.jpg|Angus|Angus © Steve Cox /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/mtb_monique_bogaerts.jpg|MTB|MTB © Monique Bogaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/struikheide_erik_malfait.jpg|Struikheide|Struikheide © Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/angus_1_steve_cox.jpg|Angus|Angus © Steve Cox /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/gladde_slang_tom_linster_1.jpg|gladde slang|gladde slang © Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__135/korenbloem_wim_massant.jpg|Korenbloem|korenbloem © Wim Massant

Actietips

21

Paarse Premium route

Deze vertrekt aan "La Butte aux Bois"

Bekijk de kaart

Boswachter

Steve Cox
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Broekstraat 103, 3630 Maasmechelen

Het gebied is te bereiken via de Broekstraat 103 in Maasmechelen. Parking aan Brasserie Aspermans.

Met het openbaar vervoer:

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).