/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/galgebossen_-_landschap_marc_de_vos.jpg|zicht op het landschap|© Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/galgebossen_-_infoavond_regine_vanallemeersch.jpg|groep mensen tijdens een gidsbeurt|© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/slanke_sleutelbloem_-_johan_cosijn.jpg|slanke sleutelbloem|Slanke sleutelbloem © Johan Cosijn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/img_2822.jpg||© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/staartmees_-_luc_meert.jpg|staartmees|Staartmees © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/img_2843.jpg||© Regine Vanallemeersch

Dit bos van iets meer dan 110 hectare ligt op op de grens tussen Elverdinge, Vlamertinge en Poperinge. Wie kan zich voorstellen dat in dit gebied, vol natuurpracht en rustgevende stilte, tot in de vroege jaren 1700 letterlijk galgen klaarstonden voor de veroordeelden… De laatste eeuwen maakten die galgen gelukkig plaats voor maar liefst 150 verschillende soorten planten en 24 soorten dagvlinders. Met een beetje geluk kruist zelfs een ree, vos of marter je pad tijdens een wandeling in de Galgebossen.

Volg boswachter Erwin van de Galgebossen

 

Troeven
  • Speelbos
  • Veelkleurige vlinderpracht
  • Plek vol oorlogsgeschiedenis
  • Hagle Dump Cemetery, aan de rand van het bos

Engelse soldaten

De Galgebossen vormen een klein overblijfsel van een gigantisch woud dat zich ooit uitstrekte van Beselare tot Watou, maar tussen de 9de en 11de eeuw bijna volledig verdween. In tegenstelling tot de meeste bossen uit de omgeving werden de Galgebossen niet verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog, het was immers een rust- en uitvalsbasis voor het Engelse leger. Er bevonden zich een barak voor erediensten van The Church of England en een cinemazaaltje. De nabijgelegen Hospitaalhoeve deed dienst als medische hulppost. De Plankenroute ofPlank Roadverbond de bossen met het centrum van Vlamertinge, langs die weg trokken de soldaten naar het front. Je snuift het oorlogsverleden ook op als je langs het Hagle Dump Cemetery passeert, aan de rand van het bos.

150 verschillende planten

Plantenliefhebbers kunnen rekenen op minstens 150 verschillende soorten in de Galgebossen. Sommigen zijn typisch voor een weinig verstoorde bosbodem: gulden en slanke sleutelbloem, brede wespenorchis, vingerhoedskruid, grote muur, kruipend zenegroen, gewone salomonszegel en de in deze contreien zeer zeldzame kleine maagdenpalm. Eigen aan het eiken-beukenbos zijn onder meer dubbelloof, stekelvaren, boskruiskruid, echt duizendguldenkruid, fraai en liggend hertshooi, Sint-Janskruid, valse salie en schapenzuring. In nattere stukken komen mooie moeras- en waterplanten voor zoals fonteinkruiden, gele lis, gele waterkers, gewone engelwortel, grote wederik, kale jonker, kantig hertshooi, moeraswalstro, pinksterbloem, watertorkruid en violier.

Vlinders, vogels, én kamsalamander

Onder de 24 soorten dagvlinders in de Galgebossen kun je de eikepage, de zeldzame kleine ijsvogelvlinder en het hooibeestje ontdekken. Verder kun je 30 tot 35 verschillende soorten vogels spotten. Braamsluiper, boomkruiper, drie soorten spechten, staartmees, sperwer en buizerd kleuren het lijstje. Ook de wespendief, houtsnip en boomvalk zijn trouwe bezoekers. Schrik niet als een ree, vos of martersoort, zoals wezel, hermelijn, bunzing of steenmarter, je pad kruist tijdens je wandeling! In oude en nieuwe poelen worden amfibieën verwend, zoals gewone pad, alpenwatersalamander, kleine watersalamander, kamsalamander, bruine en groene kikker. Zo kan zelfs de zeldzame kamsalamander zich hier nog voortplanten.

Dit is een Natura 2000-gebied

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/galgebossen_-_landschap_marc_de_vos.jpg|zicht op het landschap|© Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/galgebossen_-_infoavond_regine_vanallemeersch.jpg|groep mensen tijdens een gidsbeurt|© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/slanke_sleutelbloem_-_johan_cosijn.jpg|slanke sleutelbloem|Slanke sleutelbloem © Johan Cosijn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/img_2822.jpg||© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/staartmees_-_luc_meert.jpg|staartmees|Staartmees © Luc Meert /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__150/img_2843.jpg||© Regine Vanallemeersch

Actietips

21

Galgebossenwandelroute

Deze bewegwijzerde wandelroute laat je kennis maken met het bos en de omgeving langs een traject van 6,5 km.

21

Wandelpaden

Verschillende wandelpaden doorkruisen het gebied

24

Ruiters

Doorheen het gebied loopt een ruiterpad.

45

Speelzones

Er is een speelzone van 1,8 ha, deze is het hele jaar bespeelbaar. Van 1 juli t.e.m. 31 augustus zijn er ook nog eens 2 extra zomerspeelzones van 9,71 ha en 2,33 ha!

Bekijk de kaart

Boswachter

Erwin Verfaillie
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Parking Galgebossen, Gasthuisstraat 3, 8907 Elverdinge

 

Openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde bushalte "Elverdinge Gasthuisstraat" ligt op 700 m van de hoofdingang. Stippel je route uit op www.delijn.be.

Met de fiets

Dit gebied is gelegen tussen fietsknooppunt 50 en 15 (Westhoek).