Op de grens tussen Kempen en Haspengouw ligt dit boscomplex, dat samen met een aantal bos - en landbouwpercelen in privébezit een mooi kleinschalig landschap vormt. Veel van deze bossen behoorden al van in de 17de eeuw tot het kasteel Groenendaal. Als je de bewegwijzerde wandelroute volgt, word je beloond met een prachtig uitzicht op het knappe bouwwerk en zijn vijvers. Het kasteel is momenteel in privébezit en is niet toegankelijk, maar de ruïne van het onafgewerkte middeleeuwse kasteel Jonckholt biedt mooie uitzichten op de omgeving.

Troeven
  • Tussen Kempen en Haspengouw
  • Oud loofbos
  • Prachtig kasteel
  • Natuurlijke verjonging
  • Steeds meer inheemse loofbomen

Leefwereld van diverse zoogdieren en vogels

Dat Groenendaal een overgangsregio is, merk je onder andere aan de bodem. Je vindt er lemige, vruchtbare stukken naast zandige delen (armer en zuurder) en nattere, moerassige percelen. Graslanden, loofbos en landbouwgebieden zorgen voor een afwisselend landschap in de regio. Het bos wordt bovendien voor diverse zoogdieren en vogels steeds aantrekkelijker, want je ontdekt onderweg - dankzij natuurlijke verjonging of herbebossing - steeds meer inheemse loofbomen.

Hier kun je de das nog tegenkomen terwijl je luistert naar het gefluit van de nachtegaal, die nog zelden te horen is in Vlaanderen.

Jonge bomen brengen meer leven in het bos

Door die bodemdiversiteit is ook de flora in Groenendaal zeer gevarieerd. De bosflora is typisch voor een oud loofbos en herbergt heel wat voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, slanke sleutelbloemen zelfs hier en daar wilde narcis. Andere delen van het bos zijn bezet met oude hakhoutbestanden met vooral tamme kastanje en jong loofhout.

Voordat de verjonging of herbebossing met inheemse loofbomen kon starten, moesten we exoten verwijderen. Nu is het bos aangevuld met zomer- en wintereik, es, beuk, haagbeuk, boskers, zwarte els, linde, enzovoort.

wilde narcis
Das
bosanemoon
wilde narcis
Das
bosanemoon

Actietips

21

Bewegwijzerde wandelroute

Door Groenendaal loopt een bewegwijzerde wandelroute van ongeveer 4 km.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Nico Vanuytrecht
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Groenendaal ligt op de grens tussen Kempen en Haspengouw.

Ingang

Groenendaal, 3740 Bilzen

Openbaar vervoer

Neem aan het station van Bilzen belbus 702. Stap uit bij het kruispunt van de Langstraat en Groenendaal. Vanaf daar is het nog ongeveer 270 meter wandelen tot Groenendaal. De belbus moet je reserveren via De Lijn. Meer info: www.delijn.be.