Dankzij verschillende waardevolle vegetaties kom je in dit natuurgebied als wandelaar, fietser of ruiter vast en zeker aan je trekken. Maar ook om vogels te observeren, is deze beekvallei de uitgelezen plek. Bovendien heb je op de uitkijktoren een uitzicht over een fraai deel van het gebied Herkwinning. De kruisbestuiving tussen natuurlijke ontwikkeling en een goed natuurbeheer zorgt ervoor dat dit een divers en waardevol stukje groen is.

Volg boswachter Joost Proesmans via Instagram.

Troeven
  • Waardevolle vegetaties
  • Waterrijke weilanden (beemden)
  • Das
  • Dottergrasland
  • Reuzenpaardenstaart

De natuur haar gang laten gaan

Beekvallei Herkwinning is een mozaïek van beemden, ruigtes en broekbossen die slingert tussen de landbouwgebieden. Omdat plaatselijk kalkrijke kwel - een soort grondwater - bovenkomt, vind je hier verschillende waardevolle vegetaties. Zo ontwikkelt er zich een dottergrasland op de jaarlijks gemaaide stukken.

Waar natuur vrij spel krijgt in Herkwinning, komt reuzenpaardenstaart voor. Veel ruigtes ontwikkelen zich ook tot grote zeggevegetaties, moerasspirearuigtes of rietlanden. Die vormen een belangrijk biotoop voor ongewervelden. De dwergmuis en bosrietzanger maken hier ook graag hun nest. Verschillende vegetatietypes en diersoorten in dit reservaat, op de grens tussen Borgloon en Tongeren, zijn Europees beschermd.

Gerichte ingrepen voor een natuurlijk bos

Om de ecologische waarde van De Herkwinning te behouden, grijpt het Agentschap voor Natuur en Bos hier en daar in. Waterrijke weilanden, zogenaamde beemden, herstellen zich dankzij het rooien van populieren en een efficiënt maaibeheer. Op verschillende plaatsen ontwikkelt zich spontaan een elzen-essenbos dat een uitbundige voorjaarsflora kent. Andere hellingen vormen we om tot soortenrijke graslanden. Inheemse hagen, houtkanten, knotbomen en hoogstamboomgaarden worden opnieuw aangeplant, waardoor men zorgt voor een optimale biotoop voor bijvoorbeeld de steenuil. Ook de das voelt zich hier thuis en bij de aangelegde poelen tref je amfibieën en libellen aan.

De essen- en elzenbosjes in De Herkwinning beheren we als hakhout. Gekapt hout blijft op hopen liggen en vormt een schuilplek voor allerlei dieren. Een belangrijk onderdeel van het beheerwerk is het vlekgewijs maaien, om voor variatie te zorgen. Kleine landschapselementen, zoals hagen en knotbomen, snoeien we periodiek en voor de begrazing van graslanden werken we samen met plaatselijke landbouwers.

Eenstijlige meidoorn
Das
Daslook
Eenstijlige meidoorn
Das
Daslook

Bekijk de kaart

Boswachter

Joost Proesmans
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Herkerhofweg, 3700 Tongeren

Openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).

Met de auto

Vanuit Brussel: Neem de E40 tot afslag 29 Waremme. In de omgeving van Lantremange vervolg je de weg op de N69 richting Tongeren. Na 7,5 km sla je linksaf naar Vechmaal. In Bommershoven steek je de Tongersesteenweg over en kom je via de Harenstraat in de Herkerhofweg.

Vanuit Antwerpen: Neem de E313 richting Luik. Neem afslag 29 Hasselt-Oost. Vervolg je weg op de N20 richting Tongeren tot aan de Bissemstraat. Sla rechtsaf en rijd de Bissemstraat helemaal uit. Na 1 km sla je rechtsaf naar de Herkstraat en neem onmiddellijk de afslag links.