Dit natuurgebied is momenteel nog te versnipperd om er een wandeltraject uit te stippelen. Er is wel al een wandeling beschikbaar die langs de Jekervallei passeert. Het waardevol stukje natuur dat in volle ontwikkeling is, is het natuurgebied Jekervallei. Op termijn zal het gebied evolueren naar een open, gevarieerd mozaïeklandschap met graslanden en ruigten. Je kunt de verschillende percelen bekijken vanaf de openbare weg bij de Daelemolen en vanaf de N614. 
Volg boswachter Joost Proesmans via Instagram.

Troeven
  • Een waardevol stukje natuur
  • Open akkerlanden
  • Das, bever en geelgors
  • Oude hooilanden
  • Knolsteenbreek en dotterbloem
  • Natuurlijke begrazing

Verborgen parel ten zuiden van Tongeren

De Jekervallei wordt omringd door open akkerlanden. De vallei zelf bestaat vooral uit oude hooilanden. Op de hooilanden van de Jekervallei groeien vooral meidoornhagen. De rivier de Jeker, die behoort tot het Maasbekken, doorsnijdt als enige grote rivier het gebied.

De uitgestrekte Jekervallei is een belangrijk leefgebied voor diverse dieren. Voor verschillende dieren, waaronder de das, is de vallei het enige leefbare en aaneengesloten natuurlandschap ten zuiden van Tongeren. Je hoort er ook regelmatig de prachtige zang van de geelgors. Dat men onlangs de bever hier mocht verwelkomen, bewijst eens te meer dat de Jekervallei een waardevol natuurgebied is.

Oude landbouwgronden van grote ecologische waarde

Zoals andere hooilanden, beplantte men ook de Jekervallei met populieren. Natte graslanden zijn immers niet meer interessant voor de moderne landbouw. Deze oude hooilanden worden nu begraasd of laat men spontaan met inheemse struik- en boomsoorten begroeien. De nog open hooilanden zijn meestal verlaten en sterk verruigd. Toch vind je op verschillende plaatsen nog zeldzame planten, zoals knolsteenbreek en dotterbloem. Wegens de landschappelijke en ecologische rijkdom van dit gebied geniet het Europese bescherming als Vlaams Ecologisch Netwerk.

(Groen)onderhoud door grote grazers

Om de bestaande natuurwaarden te verhogen, voert het Agentschap voor Natuur en Bos een specifiek beheer uit. We kappen de populierenbossen, die zich vervolgens spontaan ontwikkelen tot inheemse valleibossen met onder meer de zwarte en gewone els. We herstellen ook de bestaande hagen, die breed mogen uitgroeien.

Waar het nog mogelijk is om de open vallei te herstellen, kappen we de populieren in lijnverband (bomen die in groep staan). De percelen worden daarna onderhouden door een extensieve of natuurlijke begrazing. Dat betekent dat er weinig grazers voor een groot gebied zijn. Eventueel vullen lokale landbouwers dat aan met plaatselijk maaibeheer. Zij laten hun koeien grazen of maaien zelf de resterende percelen.

Geelgors
Das
Eenstijlige meidoorn
Geelgors
Das
Eenstijlige meidoorn

Actietips

21

Wandelroute

Een wandeling uit de reeks 'Verborgen Moois' van het RLH passeert langs de Jekervallei.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Joost Proesmans
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Schutterijstraat, 3700 Tongeren

Met het openbaar vervoer

Het dichtstbijzijnde station is dat van Tongeren. De stadsbus T3 'Herstappe-Diets-Heur' brengt je tot Lauw. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).

Met de auto

Aan de Schutterijstraat in de Tongerse deelgemeente Lauw staat een infobord en is er parkeergelegenheid.

Vanuit Antwerpen: Neem op de E313 afrit 29 'Hasselt-Oost'. Bij Rapertingen sla je rechtsaf naar de N20 richting Kortessem/Wimmertingen. Rij door Tongeren. Vervolg je weg op de N69 tot in Lauw.

Vanuit Brussel: Neem op de E40, richting Leuven, afslag 29 'Waremme/Tongeren'. In de omgeving van Lantremagne neem je bij de rotonde de tweede afslag naar de N69 richting Tongeren. Deze weg brengt je tot in Lauw.