/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/jaarverslag_2009_0.jpg|Militair domein Kamp Beverlo| Kamp Beverlo © Marcel Vanwaerebeke /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/foto_infobord.jpg|infobord|infobord © Marcel Vanwaerebeke /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/gladde_slang_marc_de_vos.jpg|gladde slang|gladde slang @ Marc Slootmaekers /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/slangenwortel_yves_adams.jpg|slangenwortel|slangenwortel © vilda_Jeroen Mentens

Welkom in het grootste militair domein van Vlaanderen. Het noordelijke deel wordt gebruikt als schietveld, het zuidelijke deel als oefenterrein. Kamp Beverlo is een van de grootste heidegebieden van Vlaanderen (55 km2). Door de uitgestrektheid en het militaire gebruik bleven er prachtige stukken natuur bewaard. Het domein is een lappendeken van droge en natte heidegebieden, landduinen, vennen, kwelzones en moerassige depressies. De Zwarte Beek doorkruist het landschap en vormt een van de best bewaarde beekdallandschappen van de Benelux.

Troeven
  • Bezoekerscentrum de Watersnip
  • Zeldzame amfibieën
  • Een van Vlaanderens grootste heidegebieden
  • Waardevol voor tal van vogels

Beheerder van militaire domeinen

In 1999 werd een protocol ondertekend tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de divisie Communicatie- en informatiesystemen en infrastructuur van het ministerie van Landsverdediging waarin het belang van de natuurwaarden in militaire domeinen erkend wordt.

Deze overeenkomst handelt over 21 Vlaamse militaire domeinen. Sinds de ondertekening staat Natuur en Bos in voor het natuur- en bosbeheer van de domeinen. In het kader van haar concessiegebied staat Natuurpunt gedeeltelijk mee in voor het beheer van een deelzone (m.n. de Vallei van de Zwarte beek) van het Kamp van Beverlo. Militaire functies blijven prioritair.

Uitzonderlijke natuur

Kamp van Beverlo is één van de twaalf militaire domeinen die behoren tot het Europees ecologisch netwerk van Natura 2000-gebieden.

Door de uitgestrektheid van het gebied en ook door het militaire gebruik ervan bleven er prachtige stukken natuur bewaard zoals landduinen, droge en natte heidegebieden en vennen. De aanwezige landduinen zijn bijzonder door hun uitgestrektheid. Ook kwelzones en moerassige depressies of lagergelegen plaatsen waar het grondwater aan de oppervlakte stroomt, komen hier voor. Typisch voor deze streek zijn de arme zandgronden die doorkruist worden door talrijke beekdalen. De vallei van de Zwarte Beek is hier een prachtig voorbeeld van. Het is een van de best bewaarde beekvalleien van de Benelux.

Kamp Beverlo heeft een grote waarde voor diverse vogels, zoals de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de blauwborst en de watersnip, die zijn naam leende aan het Vlaams Bezoekerscentrum de Watersnip in Koersel. Ook zeldzame amfibieën als de heikikker en de rugstreeppad vinden hier hun thuis.

Bezoekje brengen?

Om veiligheidsredenen is het militaire domein niet algemeen toegankelijk voor het publiek. Wil je het militair domein toch een keertje bezoeken, neem dan deel aan de geleide wandelingen die worden georganiseerd door bezoekerscentrum de Watersnip.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/jaarverslag_2009_0.jpg|Militair domein Kamp Beverlo| Kamp Beverlo © Marcel Vanwaerebeke /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/foto_infobord.jpg|infobord|infobord © Marcel Vanwaerebeke /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/gladde_slang_marc_de_vos.jpg|gladde slang|gladde slang @ Marc Slootmaekers /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__196/slangenwortel_yves_adams.jpg|slangenwortel|slangenwortel © vilda_Jeroen Mentens

Actietips

29

Prikkelpad

Het pad is circa 2,5 km lang en goed berijdbaar met een rolstoel of terreinbuggy. Onderweg kom je elementen tegen die je zintuigen prikkelen.

21

Geleide wandelingen

Kamp Beverlo is niet toegankelijk. Wil je toch een bezoekje brengen contacteer dan bezoekerscentrum de Watersnip. Zij informeren je wanneer er een geleide wandeling doorgaat.
21

Verschillende wandelroutes door Koersels Kapelleke

Een korte route loopt door de grote speeltuin, waar kinderen hun hartje kunnen ophalen. Er zijn ook wandelroutes van 2,6 km, 3,5 km, 6,8 km en 7,1 km.
21

Kindvriendelijke wandeling

Het pad is circa 1,5 km lang en goed berijdbaar met een terreinbuggy.

22

Fietsroute

De route bedraagt 44 km.
33

Geleide wandelingen, bezoek, tentoonstellingen,...

De Watersnip is de ideale toegangspoort voor een bezoek aan de Zwarte Beekvallei.

Opgepast:

dit gebied mag je niet betreden. Zo beschermen we de natuur.

Bekijk de kaart

Boswachters

Geert Beckers
Neem contact op >
Ernesto Zvar
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Grauwe Steenstraat z/n, 3582 Koersel

Met het openbaar vervoer:

Het dichtsbijzijnde station is het station van Leopoldsburg. Van daaruit is het nog een kilometer stappen. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).