Ook al was het kanaal dan een economische mislukking, op vlak van natuur werd het een succes. Na de Eerste Wereldoorlog kon de natuur zich op vele plaatsen spontaan ontwikkelen. Er ontstond een grote verscheidenheid: open water, ruigten, wilgenstruweel en meer gesloten bosjes. Van het station van Ieper kun je via het kanaal Ieper-Komen ongeveer 18 kilometer wandelen naar het station van Komen.

Troeven
  • De herinnering aan het verleden
  • Zeldzame vogelsoorten
  • Rijk onderwaterleven
  • Uitgebreid wandel- en fietspad

Woongebied voor onze gevleugelde vrienden

Rietmoerassen met grote en kleine lisdodde, zwanenbloem en moerasrolklaver vormen een kraag tussen land en water. In de rietmoerassen nestelen typische rietvogels als rietgors, bosrietzanger en kleine karekiet. Regelmatig worden ook zeldzamere soorten, zoals dodaars, waterral of ijsvogel waargenomen.


Het wandelpad loopt langs bloemrijke bermen en hooilandjes. Wilde margriet, knoopkruid en nog veel meer zorgen voor een mooi zomers kleurenpalet. Heel wat insecten doen zich eraan te goed. Op zonnige dagen kun je in de bloemrijke bermen ook heel wat vlinders ontdekken: landkaartje, kleine vuurvlinder en verschillende soorten zandoogjes. In het struweel en de hoge bomen broeden zeldzame vogelsoorten zoals ransuil, wielewaal, gekraagde roodstaart en soms nachtegaal.

Sluizen

De overblijfselen van de sluizen langs de Oude Vaart getuigen ietwat mistroostig van de hoop en ijver om ooit scheepvaart tussen Ieper en Komen mogelijk te maken. Er werden niet minder dan zestien sluizen gebouwd! Op de inmiddels behoorlijk verweerde muren van baksteen en kalkmortel vinden nu heel wat fraaie muurplanten hun stek. Op de sluismuren vinden we onder andere tripmadam en scherpe fijnstraal.

Het waterleven

In het resterende open water krioelt er ook heel wat leven. In de zones met open water leven veel amfibieën: groene kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. De bruine kikker en de pad, die vooral op het land leven, zijn telkens in het voorjaar enkele weken te gast om er hun eitjes af te zetten.

Het symbool van een bittere mislukking

Na een groot aantal vergeefse plannen op papier werd in 1864 eindelijk de aanzet gegeven voor de aanleg van een kanaal tussen Ieper en Komen. Op die manier kon de IJzer met de Leie worden verbonden. De werkzaamheden leden echter schipbreuk op de onstabiele grondlagen. Ter hoogte van de waterscheidingskam tussen het Leie- en IJzerbekken schoven de zandige bodems voortdurend weg op de ondergrond van Ieperse klei. Twee pogingen om een tunnel te bouwen, en ook het verstevigen van de diepe kanaalsleuf, mislukten. Toen ten slotte de fameuze Sint-Elooibrug over de sleuf in Hollebeke in juni 1913 neerstortte, gaf men de moed op.

Het Kanaal Ieper - Komen is een Natura 2000-gebied.

Kanaal Ieper-Komen
Bosrietzanger
Kanaal Ieper-Komen
Kanaal Ieper-Komen
Platbuik vrouwtje
Kanaal Ieper-Komen
Bosrietzanger
Kanaal Ieper-Komen
Kanaal Ieper-Komen
Platbuik vrouwtje

Actietips

21

Wandelroute

Deze wandelroute van 12 km is als suggestielus geïntegreerd in de wandelnetwerkkaart Ieperboog.

22

Fietsen

Langs het Kanaal Ieper-Komen kun je fietsen.

45

Speelzone De Palingbeek

In het Provinciaal domein De Palingbeek (langs het Kanaal Ieper-Komen) vind je een speelzone van 6,5 ha.

33

Bezoekerscentrum De Palingbeek

De Palingbeek ligt vlak bij het Kanaal Ieper - Komen.

Bekijk de kaart

Boswachter

Erwin Verfaillie
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Vaartstraat, 8902 Zillebeke

Openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde bushalte "Zillebeke Vaartstraat" ligt op een paar 100 meter van het bezoekerscentrum. Stippel je route uit op www.delijn.be.
Het dichtstbijzijnde station, Ieper, ligt op 5,5 km van de Palingbeek. Meer info op www.belgianrail.be