Ontdek in en rond dit ongeveer 80 hectare grote bos de boeiende en afwisselende natuur in een glooiend landschap. Vier wandellussen laten je het bos en het naburige landschap verkennen. Daarnaast zijn nog tal van andere wegen toegankelijk voor wandelaars. Honden kunnen aangelijnd mee op stap. Fietsers en ruiters kunnen langs de rand van het bos passeren. Omdat de natuur erg kwetsbaar is, is het belangrijk om op de paden te blijven. Bij regenweer zijn de paden erg drassig en moeilijk begaanbaar.

Volg boswachter Reinhart Cromphout via Instagram

Troeven
  • Flirten met provincie- en gemeentegrenzen
  • Rijke biodiversiteit met kleurrijke voorjaarsbloeiers
  • Gevarieerd wandelbos

Gevarieerd landschap met kleine landschapselementen

In het Kravaalbos, op de grens van de zandleemstreek en de leemstreek, ontspringen tal van beekjes. Het bos ligt op het hoogste punt van de omgeving, op ruim 70 meter hoogte. Erg typerend voor het Kravaalbos en zijn omgeving is dat je er niet alleen droge en schrale bodems vindt, maar ook zones met een sterk reliëf, bronnen en natte zones waarin regenwater tijdelijk blijft staan.
Op verschillende plaatsen vind je nog rijen knotwilgen. Knotbomen, hagen, houtkanten en bomenrijen zijn erg belangrijk voor de steenuil en de zeldzame wespendief, maar ook voor tal van vleermuissoorten. Rond en in het bos zijn er nog aardig wat mooie weilanden, omzoomd door kleine landschapselementen. Dat zorgt voor mooie vergezichten. Het Kravaalbos is beschermd als landschap.

Waardevolle planten en dieren

In het Kravaalbos vind je een rijkdom aan bijzondere planten en dieren. In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. Meiklokje, dalkruid en slanke sleutelbloem komen ook nog voor. In de nattere gedeelten groeien speenkruid en dotterbloem.
Vogels als middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief behoren tot de Europese topnatuur. Boomklever, buizerd en bosuil voelen zich hier thuis. 's Ochtends vroeg of bij valavond is een ontmoeting met een ree geen uitzondering. Met een beetje geluk spot je een rode eekhoorn. De zeldzame en beschermde vuursalamander zul je niet snel te zien krijgen, want die is pas 's nachts actief.

Natuurherstel

Het Kravaalbos was tot de jaren zestig rijk aan dieren en planten, die typisch zijn voor lichtrijke bossen. Je had er ijle berken- en eikenbossen. Op open plekken, aan bosranden, in bermen en graslanden trof je droge heide, brem, bloemrijke, schrale en droge graslanden aan. Veel dieren zoals de kleine ijsvogelvlinder en de hazelworm hebben die bosranden nodig. De meeste van die lichtrijke vegetaties zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dichtgegroeid. Door landschaps- en natuurherstel zal Natuur en Bos in samenwerking met private boseigenaars inspanningen leveren om de unieke biotopen in stand te houden.

Kravaalbos
Kravaalbos
Middelste bonte specht
Kravaalbos
herst in het Kravaalbos
daslook in het bos
Kravaalbos
Kravaalbos
Middelste bonte specht
Kravaalbos
herst in het Kravaalbos
daslook in het bos

Actietips

21

Wandelroutes

In het Kravaalbos zijn verschillende bewegwijzerde wandelroutes

Bekijk de kaart

Boswachter

Reinhart Cromphout
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Putstraat (ter hoogte van nr. 116: infobord) , 9310 Meldert (Aalst)

Parkeren kan in de Putstraat in Meldert, in het centrum van Meldert, Asse-ter-Heide of het centrum van Mazenzele. Vanuit Meldert of Asse-ter-Heide kan je de rode of gele wandeling starten. Vanuit Mazenzele kan je de blauwe of gele wandeling starten.

Openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be of via- www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).