/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/lage_moere_van_meetkerke_-_landschap_tom_linster.jpg|zicht op het landschap|© Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/lage_moere_van_meetkerke_-_bloemrijk_grasland.jpg|zicht op een een bloemrijk grasland|© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/eendenkooi_meetkerke_arnout_zwaenepoel.jpg|Eendenkooi © Arnout Zwaenepoel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/trosdravik_en_waterkruiskruid_meetkerkse_moeren_arnout_zwaenepoel.jpg|trosdravik en waterkruiskruid|Trosdravik en waterkruiskruid © Arnout Zwaenepoel

De Meetkerkse Moeren, ongeveer 570 hectare groot en gelegen tussen het kanaal Gent-Oostende en het dorp Meetkerke, waren eeuwen geleden een veenmoeras. In de middeleeuwen werd hier turf of brandstof gewonnen tot op de onderliggende zandlaag. Natuur en Bos beheert hier een kleine 250 hectare. In de waardevolle hooiweiden vinden we echte koekoeksbloem en waterkruiskruid. Grutto, scholekster en tureluur leggen er hun eieren en in de winter springen de wilde ganzen in het oog. Trek je wandelschoenen of laarzen aan en kom op verkenning in de Meetkerkse Moeren.

Troeven
  • Uniek polderlandschap
  • Eendenkooi
  • Bedreigde plantsoorten
  • Speciale vogelsoorten

Natuurinrichting en natuurcompensaties

In 1999 kocht Natuur en Bos (ANB) een eerste perceel in de Lage Moeren. Het was de prelude van het natuurinrichtingsproject onder leiding van de Vlaamse Landmaatschappij (van eind 2001 tot 2009). Hooilanden, hooiweiden, laantjes en de eendenkooi werden hersteld. Het gebied werd opnieuw vernat en op een aantal waterlopen werden stuwen gezet om zo het waterpeil te verhogen.

30 verschillende soorten vogels

Meer dan 30 verschillende soorten vogels komen jaarlijks broeden in de Meetkerkse Moeren. Elk genieten ze van een ander stukje biotoop. In het bos en de omliggende ruigten broeden bijvoorbeeld de aalscholver, blauwe reiger, blauwborst, en sporadisch boomvalk en wielewaal. In de vochtige hooi- en weilanden nestelen de graspieper, grutto, tureluur en veldleeuwerik zich. De kleine karekiet en rietzanger verkiezen dan weer de met riet begroeide sloten. Andere gevederde vrienden, zoals de kleine rietgans, kolgans, wilde eend, smient en slobeend, komen in de Lage Moere graag overwinteren. Een oude eendenkooi bewijst dat de Meetkerkse Moeren niet altijd veilig terrein waren voor eenden. Tijdens de trekperiodes is het uitkijken naar speciale soorten zoals de goudplevier, wulp en regenwulp.

Unieke eendekooi

De naam doet het al vermoeden: eendenkooien werden gebouwd voor de vangst van wilde eenden voor consumptie. Bij een eendenkooi moet je je een vijver voorstellen, omgeven door een 'kooibos' en in elke hoek lange vangpijpen. De vangst was een samenspel van tamme staleenden en een bruin lokhondje (dat door zijn kleur op een vos leek). De kooiman joeg de eenden op, naar het einde van de vangpijp, waar ze in netten werden gevangen. Eén vangpijp van de eendenkooi werd gerestaureerd. Hoewel er veel eendenkooien te vinden zijn in Nederland, is dit wel degelijk een Vlaamse uitvinding. De eendenkooi in Meetkerke (uit de 16de eeuw) is een van de weinig overgebleven exemplaren. Er zijn slechts enkele eendenkooien meer te bezichtigen in Vlaanderen, wat deze plek al zo kostbaar maakt.

Natuurbeheer

De belangrijkste werken zijn het maaien met nabegrazing, het knotten van bomen en het onderhouden van poelen en laantjes. Het beheer gebeurt in samenwerking met de lokale landbouwers.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/lage_moere_van_meetkerke_-_landschap_tom_linster.jpg|zicht op het landschap|© Tom Linster /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/lage_moere_van_meetkerke_-_bloemrijk_grasland.jpg|zicht op een een bloemrijk grasland|© Regine Vanallemeersch /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/eendenkooi_meetkerke_arnout_zwaenepoel.jpg|Eendenkooi © Arnout Zwaenepoel /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__218/trosdravik_en_waterkruiskruid_meetkerkse_moeren_arnout_zwaenepoel.jpg|trosdravik en waterkruiskruid|Trosdravik en waterkruiskruid © Arnout Zwaenepoel

Actietips

21

Meetkerkse Moerenwandelroute

De bewegwijzerde wandelroute is 15 km lang en vertrekt aan de onthaalparking in de Dorpweg te Meetkerke.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Guy Vileyn
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

De Meetkerkse Moeren zijn gelegen tussen het Kanaal Gent-Oostende en Meetkerke.

Vertrek geleide wandelingen - Steenkaai 107, 8000 Brugge

De bewegwijzerde wandelroute vertrekt aan de onthaalparking in de Dorpweg te Meetkerke.

Openbaar vervoer

In de Dorpweg in Meetkerke is een bushalte. Stippel je route uit op www.delijn.be