Het natuurgebied langs de Kleine Nete maakte een mooie comeback. Het was bijna volledig verwoest door landbouwontginning en verdroging maar staat vandaag opnieuw in volle bloei. Het Olens Broek bestaat uit verschillende deelgebieden die samen één groen/blauw lint vormen langs de Kleine Nete en ongeveer 185 hectare groot zijn. Samen zijn ze een gevarieerd landschap met elzenbroekbossen, hooilanden, rivierduinen en houtwallen. Die diversiteit trekt verschillende planten en dieren aan. Het kleurrijke bloementapijt in de lente is een unieke ervaring.

Troeven
  • Langs de Kleine Nete
  • Grote biodiversiteit
  • Mooi wandelgebied
  • Avontuurlijke wandeling met knuppelpaden
Knuppelpad afgesloten omwille van veiligheidsredenen

Het Agentschap voor Natuur en Bos sluit het knuppelpad in Olensbroek. Het pad verkeerde in een slechte staat. Helaas heeft de overvloedige regenval en langdurige aanwezigheid van water in Olensbroek het vlonderpad extra schade toegebracht.

We kunnen de veiligheid van de bezoekers niet langer garanderen.
Een omleiding is voorzien via de knooppunten 51 naar 50 of 53 en van 60 naar 53 of 52.
De wandelroute van het Koperdorppad volgt een omleiding via de knooppunten 55 naar 51-53-60-52.

groen

Een gevarieerd gebied

Planten die in totaal verschillende grondsoorten voorkomen, groeien in het Olens Broek broederlijk naast elkaar. Op de droge voedselarme zandgronden groeit struikheide, klein warkruid en heideknotszwam; op de nattere gronden gagel, zonnedauw en moeraswolfsklauw en een paar meter verder in de vochtige, voedselrijke veenbodem moeraswederik, snavelzegge, gele lis en melkeppe.  

De elzenbroekbossen zijn een prima plek voor zangvogels als wielewaal, nachtegaal, zwartkop en tuinfluiter om er hun jongen groot te brengen. ’s Winters verblijven er grote groepen luidruchtige sijzen. Kleine karekiet, waterral en rietgors broeden in de veenkuilen.

De hooilandjes vormen in de lente een kleurrijk palet met onder andere pinksterbloem, koekoeksbloem, margriet en ereprijzen. In de houtkanten broeden jaarlijks verschillende koppels grasmus.

Van 15 maart tot 1 juli is een deel van het wandelpad door het Olens Broek afgesloten. Hiermee willen we tijdens de broedperiode van de vogels in het centrale deel van het natuurgebied meer rust creëren. Om toch van de natuur te kunnen blijven genieten zijn er voor de wandelaars alternatieve routes beschikbaar.

Geschiedenis en beheer

Het Olens Broek is één van de laatste restanten van het groot moerassencomplex Geels Gebroekt. Tussen 1950-1970 ontgon men dat gebied bijna volledig voor landbouwgebruik. Door het rechttrekken en verdiepen van de Kleine Nete veranderde de waterhuishouding. Toen het oude landbouwgebruik eindigde, dreigde het gebied zelfs volledig te verdrogen en te verbossen. Veel zeldzame planten en vogels verdwenen hierdoor uit het gebied.

In 1993 startte de Vlaamse overheid met de uitbouw van het natuurgebied. Om de natuurwaarde in het gebied opnieuw te herstellen, werden de oude verlande veenkuilen open gemaakt en de bovenste grondlaag van de droge rivierduinen en zandruggen verwijderd. Het hooilandbeheer werd hersteld en men voerde weer een hakhoutbeheer van de elzenbroekbossen. Deze werken waren een groot succes: zeldzame planten, vlinders, libellen en vogels vestigden zich opnieuw in het gebied.

De Hellekens

Langs de Kleine Nete, tussen de Ringlaan en de spoorlijn Antwerpen – Balen, ligt het gebied “de Hellekens”. Dit gebied werd in de jaren ’1960 opgespoten met zand afkomstig van de verbreding van het Albertkanaal. Het gebied wordt  ingezet als waterbergingsgebied. In de meander zitten enkele vispasseerbare drempels. Zo ontwikkelen we hier opstuwing zonder een vismigratieknelpunt te creëren. De opstuwing in de meander zorgt voor een vernatting van het opwaarts gelegen natuurgebied Olens Broek en een betere natuurontwikkeling van dit gebied. . Bij grote waterpieken in de Kleine Nete wordt het water tijdelijk opgehouden in de Hellekens, om de afvoer naar stroomafwaarts te verminderen. Het terrein blijft omgeven door een ringdijk, zodat er voor de omwonenden geen wijziging is in de waterhuishouding. 

In de Hellekens zijn twee hondenlosloopzones. De eerste ligt op de opspuiting Hellekens (langs de Ring) en is 0,4 hectare groot. Parkeren kan aan de Oud Strijderslaan. De tweede hondenlosloopzone situeert zich op de Hellekens binnen de Ring. Deze losloopzone ligt vlak bij het centrum en is enkel te voet bereikbaar (wandelknooppunt 31). Het perceel is ongeveer 0,7 hectare groot en werd vroeger reeds omheind met hagen. Op een deel van het perceel staat een jonge hoogstamboomgaard.

Broekbos
Grasmus
hondsviooltje
Kleine Nete
Olens Broek
Olens Broek
Wandelaars in Olens Broek
Olens Broek
Kleine modderkruiper
Broekbos
Grasmus
hondsviooltje
Kleine Nete
Olens Broek
Olens Broek
Wandelaars in Olens Broek
Olens Broek
Kleine modderkruiper

Actietips

21

Wandelroute

Er zijn verschillende wandelpaden in het gebied. 

37

Hondenzone

In de Hellekens zijn er twee hondenzones. De eerste ligt op de opspuiting Hellekens langs de ring. De andere vlakbij het stadcentrum op enkele honderden meters van de historische stadsvesten. Enkel te voet bereiken via het wandelknooppunt 31.

Bekijk de kaart

Boswachter

Eddy Vercammen
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Roerdompstraat naast nr 2, 2250 Olen

Met de fiets

Je kunt Olens Broek en de andere deelgebieden goed bereiken via het fietsknooppuntennetwerk. Plan je route via www.fietsnet.be. Fietsknooppunten in de buurt: 12 en 13

Met het openbaar vervoer

Vanuit het station in Herentals kun je 900 meter wandelen richting begijnhof (einde Burchtstraat). Achter het begijnhof, situeert zich het deelgebied Hellekens dat de toegangspoort vormt voor de andere deelgebieden. Via de wandeldoorgangen onder de brug van de ring en de spoorwegbrug kun je richting Olens Broek stappen. Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken). 

Parking

Er is een parking aan de Roerdompstraat. Fietsers en mountainbiken zijn niet toegelaten in het gebied maar kunnen daar ook hun fiets plaatsen.