/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/grutto_0.png|grutto|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/vilda_48094_putten_weiden_yves_adams_a2_32460.jpg|luchtfoto van putten weiden|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/img_1000.jpg|groep mannen die het landschap bestuderen met verrekijkers|© Evelien de Munter /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/wesleypoelman_kluut3.jpg||© Wesley Poelman

Rond deze gebieden kan je een prachtige wandeling maken, vergeet zeker je verrekijker niet. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut en tureluur. In de winter spot je vooral smienten, kolgans en grauwe gans. Putten Weiden herbergt ook een grote variatie aan verschillende planten. Grenzend aan Putten Weiden ligt Putten West. De polderbodem werd er afgegraven, zo ontstonden er natte weilanden en een zoetwaterkreek, de bakermat voor een nieuw weidevogelgebied.

Troeven
  • Op de kruising van natuur en industrie
  • Zilte graslanden met uitzonderlijke planten
  • Vogelhotspot
  • Weids landschap

Zoute kwel

Putten Weiden herbergt meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. Het dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater, ook kwelwater genoemd, dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier zeldzame zilte graslanden. Ook tal van insecten, waterdiertjes en amfibieën zijn goed vertegenwoordigd. Zelfs enkele zoogdieren, zoals bunzing, vinden hier een geschikt leefgebied.

Vogelparadijs

De talrijke grachten en plassen werken als een magneet op vogels. 's Zomers zijn weidevogels zoals tureluur en grutto heer en meester. 's Winters springen de kol- en grauwe ganzen in het oog. De aanwezigheid van deze bijzondere vogelsoorten heeft ervoor gezorgd dat het gebied deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'.

Vliegensvlug

Bijzonder in Putten West is dat er een kleine kolonie visdieven broedt. Het nest wordt nabij zoetwater gemaakt op eilandjes. Zo’n kolonie is soms een lawaaierige bedoening. Visdiefjes doen hun naam eer aan; vliegensvlug grijpen ze kleine vis uit het water door loodrecht naar beneden te duiken en met de buit direct weer op te vliegen.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/grutto_0.png|grutto|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/vilda_48094_putten_weiden_yves_adams_a2_32460.jpg|luchtfoto van putten weiden|© Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/img_1000.jpg|groep mannen die het landschap bestuderen met verrekijkers|© Evelien de Munter /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__283/wesleypoelman_kluut3.jpg||© Wesley Poelman

Actietips

22

Route 'Den elfde van den elfde'

Lus met 11 tussenstops /32 km.
22

Fietsen in Havenland

Door natuur, landbouw en haven /32km.

22

Fietsen in Havenland

Waaslandhavenroute /48km.

Bekijk de kaart

Boswachter

Bram Vereecken
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Oud- Arenberg, 9130 Beveren (Kieldrecht)