/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_brug_met_geert.jpg|wandelaar over stenen brug|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_ijzerzandsteengroeve.jpg|wandelaar in het bos|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_onder_brug.jpg|wandelaar onder de brug|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_vrouw.jpg|wandelaars in het bos|©Arofex

Je wandeling in dit domeinbos  in Zelem wordt ongetwijfeld een echte ontdekkingstocht. Het bos wordt gekenmerkt door een grote variatie aan boomsoorten van verschillende leeftijden. Omringd door landbouwgronden en oude hoogstamboomgaarden houden sommige bomen in dit bos al stand sinds 1900. Niet verwonderlijk dat boombewoners, zoals de eekhoorn en de specht, het erg naar hun zin hebben in Sint-Jansberg. En zelfs in het dode hout krioelt het er van het leven. De geschiedenis ervan is nauw verbonden met het naburige Kartuizerklooster zodat het domeinbos eveneens belangrijke archeologische waarden herbergt. Tot nog toe werd al acht hectare van de akker rondom het Kartuizerklooster bebost met streekeigen boomsoorten.
Sint-Jansberg maakt samen met het Rotbroek en het Gorenbroek deel uit van het grotere Borchbeemden.

Troeven
  • Tussen het Hageland en de Zuiderkempen
  • Landbouwgronden
  • Oude hoogstamboomgaarden
  • 'Houtbewerkers'
  • Grote biodiversiteit

Feeërieke hoogstambomen omringen Sint-Jansberg

Wandelliefhebbers beleven een heerlijke tijd in het natuurgebied Sint-Jansberg in Zelem, een deelgemeente van de stad Halen. Het domein ligt op de overgang tussen het Hageland en de Zuiderkempen. De rivier Zwart Water loopt door het gebied evenals de Demer. Langs de rivier vind je vele oude hoogstamboomgaarden, die in elk seizoen de charme van het domein uitmaken.

Optimale leefwereld voor tal van dieren

Sint-Jansberg is zo'n 46 hectare groot en ligt tegen een oude Diestiaanheuvel, gevormd uit ijzerzandsteen. Het bos kent een grote variatie aan boomsoorten van verschillende leeftijden: sommige zijn al honderden jaren oud, andere zijn dan weer recent aangeplant. Het domeinbos is daardoor een optimale leefwereld voor onder meer ree, vos, steenmarter, bunzing, hermelijn en eekhoorn. Ook veel vogels vinden hier hun stek, waaronder vooral de 'houtbewerkers', zoals spechten, mezen, roodborstjes, sperwer, buizerd en winterkoninkjes. Her en der ligt dood hout, wat dan weer de ideale schuilplek is voor verschillende kleine dieren. De vele dieren en planten zijn een overtuigend bewijs voor de grote floristische en faunistische biodiversiteit van het gebied.

Natuurlijke habitats verdienen extra bescherming

Er vonden her- en bebossingen plaats van zomer- en wintereik, es, linde en boskerselaar. Die aanplantingen evolueerden aanvankelijk moeizaam omdat de bodem hier bestaat uit hard ijzerzandsteen.

Het bosbeheer van Sint-Jansberg streeft naar het behoud van loofbomen op de hellingflanken, standplaatseigen bostypes en het behoud van bos met een rijke structuur en bomen van verschillende leeftijden. Om te voorkomen dat wild te veel fauna wegvreet, bakende men een aantal bospercelen af tegen reewraat. Momenteel echter worden alternatieve wildbeschermingsmethodes toegepast ondermeer de aanbreng van blinkende folie en wordt er in een dichter plantverband geplant. Overigens zijn bepaalde zones van het bos voor het publiek ontoegankelijk wegens hun functie als broed- en voortplantingsgebied.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_brug_met_geert.jpg|wandelaar over stenen brug|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_ijzerzandsteengroeve.jpg|wandelaar in het bos|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_onder_brug.jpg|wandelaar onder de brug|©arofex /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__696/sint-jansberg_vrouw.jpg|wandelaars in het bos|©Arofex

Actietips

21

Bewegwijzerde wandelroute

Door het bos loopt een bewegwijzerde wandelroute. Vertrekpunt van de wandeling ligt langs de Kolenbergstraat in Zelem (gemeente Halen) bij het Sint-Jansklooster, aan de brug over het Zwart Water.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Geert Coninx
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Sint-Jansbergstraat , 3545 Halen

Met het openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).