/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/parnassia_-_yves_adams.jpg|parnassia||Parnassia © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030955.jpg|kind springt van zandheuvel|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/zeewolfsmelk_-_steverlynck_rodrik.jpg|Zeewolfsmelk|Zeewolfsmelk © Steverlynck Rodrik /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030849.jpg|2 wandelaars in de buurt van een bunker|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030858.jpg|kinderen op het wandelpad tussen de duinen|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030862.jpg|poel in de duinen|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/dwergzegge_-_yves_adams.jpg|dwergzegge||Dwergzegge © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030867.jpg|kinderen op wandelpad bij paal van knooppunten|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030957.jpg|duinen met op de achtergrond zee|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030978.jpg||© Griet Buyse

Deze duinen zijn iets meer dan 45 hectare groot en liggen tussen het centrum van Westende-Bad en het militair domein Kwartier Lombardsijde. Velen zullen de Sint-Laureinsduinen nog kennen van de voormalige campings Cosmos en Crystal Palace, twee deelgebieden, die vanaf 2005 opgeruimd en gesaneerd werden. Sinds de herinrichting heeft de natuur weer vrij spel en kun je er ten volle van genieten vanaf de nieuw aangelegde wandelpaden.

 

Troeven
  • Groene wandelverbinding tussen Westende-Bad en Nieuwpoort-Bad
  • Variatie van strand met jonge duintjes
  • De nabijheid van de zee
  • Restanten van het oorlogsverleden

Situering

De Sint-Laureinsduinen vormen een groene verbinding tussen Westende-Bad en het militair domein Kwartier Lombardsijde. We kunnen de duinen indelen in vijf deelgebieden: de noordelijke en zuidelijke Sint-Laureinsduinen, de Calidrisduinen, de Cosmos en Crystal Palace. In die laatste twee deelgebieden werden tot 2004 en 2006 twee zonevreemde campings uitgebaat. Camping Cosmos is vooral bekend van de gelijknamige ophefmakende film uit 1996 van Jean Bucquoy.

Een woelig verleden

Hoewel de duinen vrij natuurlijk ogen, zijn ze al verschillende keren op de schop gegaan. Beide wereldoorlogen hebben er hun sporen nagelaten. De bunkers in de zuidrand van Cosmos behoren tot een onderdeel van de Atlantic Wall uit WO II. De grote vuurleidingsbunker is het meest opvallende overblijfsel daarvan. De aanwezigheid van twee campings zorgde voor bodemaanrijking en voor nogal wat exotische tuinplanten die we nu proberen te bestrijden omdat ze de natuurlijke inheemse flora verdringen. Chinese bruidsluier, yucca's, balsempopulier, klimop, Japanse duizendknoop, boksdoorn, grote maagdenpalm en verschillende bloembollen werden geïntroduceerd door de campingbewoners.

Natuurherstel in de zeereep

Na het stopzetten van de uitbating doken al gauw krantenkoppen op die aangaven dat Vlaanderens beroemdste camping het grootste openbaar stort van het land geworden was. Vanaf 2005 werden beide illegale campings door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ontruimd en gesaneerd. De uitvoering van de plannen voor de herinrichting kon starten in 2011.

Zeewering, natuurherstel, erfgoed en toegankelijkheid waren daarbij de vier speerpunten. Het natuurgebied kreeg een ware facelift! Er werd een omvangrijke duinpanne uitgegraven waarbij het zand gebruikt werd om de zeewerende duinen te verhogen en te versterken. Dat betekende een win-winsituatie voor kustverdediging en natuur. In de vier noordelijke deelgebieden werd een wandelpad in schelpenklei aangelegd zodat je van oost naar west kunt wandelen in de duinen. Alle bunkers werden opgeruimd en afgesloten met een hek. In 2015 kreeg Natuur en Bos de duinen in beheer om er de Europese topnatuur te herstellen en te behouden.

De natuur herstelt

De kale zandvlakte van de Cosmos kreeg vrij snel de natuurlijke begroeiing van een vochtige duinvallei: planten verschenen uit de zaadbank of ontkiemden via zaden, aangevoerd met de wind of door vogels. Al gauw verschenen typische pioniersplanten, zoals smal vlieszaad, stekend loogkruid, zeewolfsmelk, strandduizendguldenkruid en melkkruid, later gevolgd door dwergzegge, zeegroene zegge en drienerfzegge, borstelbies, lidsteng, orchideeën en zelfs parnassia. 

De drogere helmduinen van Crystal Palace werden op natuurlijke wijze nog verhoogd door aanwaaiend zand. Hier wordt de zeer zeldzame kuifleeuwerik af en toe gespot. Ook kneu, graspieper, sprinkhaanzanger, grasmus en roodborsttapuit zijn teruggekomen. In de struwelen ten zuiden van de Koninklijke Baan vinden we nog fitis, zwartkop, tuinfluiter, spotvogel en zomertortel. Er is een restpopulatie van de zeldzame wondklaver, van duinroosje en geel zonneroosje. Vlinders en minder aaibare insectensoorten hebben ook de weg naar de Sint-Laureinsduinen gevonden.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/parnassia_-_yves_adams.jpg|parnassia||Parnassia © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030955.jpg|kind springt van zandheuvel|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/zeewolfsmelk_-_steverlynck_rodrik.jpg|Zeewolfsmelk|Zeewolfsmelk © Steverlynck Rodrik /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030849.jpg|2 wandelaars in de buurt van een bunker|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030858.jpg|kinderen op het wandelpad tussen de duinen|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030862.jpg|poel in de duinen|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/dwergzegge_-_yves_adams.jpg|dwergzegge||Dwergzegge © Yves Adams /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030867.jpg|kinderen op wandelpad bij paal van knooppunten|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030957.jpg|duinen met op de achtergrond zee|© Griet Buyse /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__115/p1030978.jpg||© Griet Buyse

Actietips

29

Toegankelijke paden voor minder mobielen

De paden zijn in kleischelpen en dus toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
23

Norbert Dedeckere MTB-route

De route van 30 km loopt onder andere door de Sint-Laureinsduinen

Bekijk de kaart

Boswachter

Jeremy Demey
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Koninklijke Baan 6, 8434 Westende

Openbaar vervoer

De halte Westende Sint-Laureins van de kusttram stopt aan de ingang van de Strandlaan en Koning Ridderdijk. Stippel je route uit op www.delijn.be.