/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/berckmans.jpg|fietsers |© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/img_2212.jpg|wandelaar met hond|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/06_dsc_3717via_erik_malfait.jpg|bloemenweide|bloemenweide © Eric Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/wietske_van_den_berghe.jpg|loopster|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/15_dsc_5540via_erik_malfait.jpg|duinenlandschap|duinenlandschap ©Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/ter_yde_-_orchideeenweide_marc_de_vos.jpg|orchideeënweide|orchideeënweide © Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/_mg_6430.jpg|ruiters op het strand|© thierrydeconinck@arofex.be

Ter Yde is de verzamelnaam voor een uitgestrekt duinencomplex van 260 hectare langs de Vlaamse Kust. Verschillende wandelpaden doorkruisen deze natuurparel met een grote variatie aan duintypes. De ecologische waarde van Ter Yde is dan ook enorm. In het open duinlandschap is de graspieper een typische broedvogel.

 

Troeven
  • Gevarieerde duinbiotopen
  • Zeldzame planten en dieren
  • Leuke wandelpaden
  • Groene Haltewandeling

Heel veel duinen…

Wie alle typische duinvegetaties aan de Vlaamse Kust wil ontdekken, moet in Ter Yde zijn. De variatie is bijna onuitputtelijk: mosduinen, open graslanden, duinpannen, stuivende duinen, duinbos, noem maar op. Op het strand van de piepjonge Zeebermduinen groeit biestarwegras en zeeraket en in de achterliggende zeereep en in andere duinen vind je helm, zeewolfsmelk en duinviooltje.
Ter Yde en de Oostvoorduinen zijn een van de laatste plaatsen in Vlaanderen waar planten als aarddistel, kalkbedstro en liggend bergvlas groeien. De plantengroei van de jonge vochtige duinpannen in Ter Yde, met parnassia, moeraswespenorchis en honingorchis, behoren tot de best ontwikkelde van de Vlaamse Kust.

Stopplaats voor vogels

In het open duinlandschap zijn graspieper en kuifleeuwerik de meest typische broedvogels, terwijl het duinbos ook de favoriete biotoop is van de wielewaal, groene specht, boomvalk en van een flinke kolonie blauwe reigers. De nachtegaal, zomertortel en roodborsttapuit verkiezen een nest in de duinen. Tijdens het winterhalfjaar strijken er grote groepen kramsvogels en koperwieken neer, op zoek naar bessen. In de winter krijgt het gebied ook bezoek van houtsnippen en sijsjes. Het hele jaar door vertoeven er roofvogels zoals sperwer en buizerd. In de vochtige duinpannen komt de rugstreeppad voor.

Terug in de tijd

Al in de vroege middeleeuwen vormde zich een smalle duingordel langs de zuidelijke oever van de toenmalige IJzermonding. 'Yde' betekent schuilhaven en verwijst naar een bescheiden vissersnederzetting die halfweg de 13de eeuw ontstond aan de toenmalige getijdengeul 'het Vloedgat'.

Grote groep

Het duinencomplex Ter Yde groepeert alle duinzones tussen Oostduinkerke en Groenendijk: de Zeebermduinen, het deelgebied Ter Yde, de Karthuizerduinen, de Plaatsduinen, de Spelleplekke, het Hannecartbos en de Oostvoorduinen. Een groot deel van die duinen is Vlaams Natuurreservaat en valt onder het beheer van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Het grootste deel ervan is eigendom van het Vlaamse Gewest en 25 hectare is eigendom van Aquaduin (de vroegere Intercommunale voor de Watervoorziening van Veurne-Ambacht).

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/berckmans.jpg|fietsers |© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/img_2212.jpg|wandelaar met hond|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/06_dsc_3717via_erik_malfait.jpg|bloemenweide|bloemenweide © Eric Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/wietske_van_den_berghe.jpg|loopster|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/15_dsc_5540via_erik_malfait.jpg|duinenlandschap|duinenlandschap ©Erik Malfait /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/ter_yde_-_orchideeenweide_marc_de_vos.jpg|orchideeënweide|orchideeënweide © Marc De Vos /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__316/_mg_6430.jpg|ruiters op het strand|© thierrydeconinck@arofex.be

Actietips

21

Ter Yde wandelroute

Een bewegwijzerde wandeling van 7,1 kilometer.

30

Groene Haltewandeling: langs Hannecartbos en duinen.

Vertrekpunt: tramhalte Oostduinkerke Groenendijk-Bad. Eindpunt: tramhalte Koksijde Ster der Zee (wandeling 10 kilometer) of Oostduinkerke Schipgat (wandeling 6,5 kilometer).

Bekijk de kaart

Boswachter

Guy Vileyn
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Albert I-laan, 8670 Oostduinkerke

Openbaar vervoer

Op 600 m van de ingang vind je zowel de bus- als tramhalte "Oostduinkerke Duinpark".
Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).