/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1884.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1889.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1876.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1891_0.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_5520.jpg||© Hans Vansteenbrugge

Dit gebied is iets meer dan 10 hectare groot en bestaat voor de helft uit jong bos en voor de andere helft uit polderweiden. Een buffervijver, het Vicognezwin, een oude antitankgracht en de Spuikom zorgen voor water. Via een slingerend wandelpad door het Vicognebos geniet je in de lente van de kleine zangvogels. Hier en daar heb je zicht op een open poldergrasland. Voor de vogelkijkers is de Schietbaanstraat een goede locatie: op de eilanden in de aangrenzende Spuikom van Oostende broeden immers een paar honderden visdieven. Ook kluut en kokmeeuw zijn er belangrijke broedvogels. In de winter is de Spuikom vooral interessant voor brilduikers en futen: vogelaars spotten er zowel gewone fuut, roodhalsfuut, dodaars als geoorde fuut.

Troeven
  • Rustgebied tussen de centra van Oostende en Bredene
  • Kolonie visdieven op de broedvogeleilanden in de Spuikom
  • Zangvogels
  • Dicht bij de zee
  • Restanten van het oorlogsverleden (oud vliegveld)

Stadsrandbos

In 2005 kocht Natuur en Bos samen met de gemeente Bredene een deel van de Vicogneweiden naast de Spuikom tussen Bredene en Oostende. Dat paste in de ontwikkeling van stadsrandbossen: omwonenden kunnen wandelen en tot rust komen in een groene omgeving dicht bij huis.

Aangepast aan de polderklei

In maart 2006 werden de eerste boompjes aangeplant: schietwilg, boswilg, grauwe abeel, zachte en ruwe berk, gewone es, zwarte els, winterlinde en zomereik hadden wat tijd nodig om zich aan te passen aan de polderklei en het soms stagnerende water. Voor de hoofddreef kozen we voor de inheemse zwarte populier.

Voedsel en nestgelegenheid

Aan de bosrand zorgen hazelaar, meidoorn, vuilboom, sleedoorn, lijsterbes, Gelderse roos en Europese vogelkers voor bessen en lekkere vruchten. Die lokken nu veel vogels als koolmees, pimpelmees, staartmees, goudhaantje, vink, sijs, putter, kramsvogel en koperwiek. In het voorjaar wonen zwartkop, grasmus, tjiftjaf, spotvogel en tuinfluiter aan de bosrand. De zonnige bosranden zijn ook het geliefkoosde terrein van vlinders, zoals het bruin, oranje en bont zandoogje, blauwtjes en koolwitjes, en libellen.

Vogels spotten

De weilanden en waterpartijen lokken wilde eenden, wintertalingen, smienten, blauwe reigers en ganzen, zoals de grauwe en Canadese gans en af en toe een groepje kolganzen of een rotgans. Ook steltlopers die even overvliegen van de Spuikom, zie je hier soms: wulp, scholekster en kievit. In de rietkragen hoor je wel eens een kleine karekiet of Cetti's zanger.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1884.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1889.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1876.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_1891_0.jpg||© Hans Vansteenbrugge /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__180/img_5520.jpg||© Hans Vansteenbrugge

Actietips

21

Wandelen

In het Vicognebos kun je vrij rondwandelen.
22

Fietsknooppunten

Van knooppunt 39 naar 67 rij je langs het domein.
49

Vogeleilanden

Op de eilanden in de aangrenzende Spuikom broeden een paar honderden visdieven.

Bekijk de kaart

Boswachter

Jeremy Demey
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Voorhavenlaan, 8400 Oostende

Er is een kleine parking aan de ingang van de Aalscholverstraat in Bredene.

Openbaar vervoer

Kusttram halte “Weg naar Vismijn”. Ga de Voorhavenlaan rechtdoor tot op het einde met de kruising Taboralaan (1 km wandelen).

Bushalte Voorhavenlaan 'Thomas Van Loostraat': je wandelt 500 m de Voorhavenlaan in zuidelijke richting tot bij de kruising met de Taboralaan of halte 'Afrikalaan', dan is het nog 300 m tot deze kruising.
Stippel je route uit op www.delijn.be.

Met de fiets

Van knooppunt 39 naar 67 rij je langs het domein.