Vliegveld Malle voor werken

Vliegveld van Malle

 

Het is een uitzonderlijk waardevol gebied. Sinds juni 2022 is het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van ongeveer 170 hectare van het voormalig militair vliegveld van Malle. Pidpa is eigenaar van de overige 42 hectare.

Troeven
  • Europese topnatuur
  • Gevarieerd gebied met heide en landduinen
  • Nachtzwaluw als broedvogel
Werfzone door grootschalige onthardingswerken

Het Vliegveld van Malle is om veiligheidsredenen verboden terrein voor recreanten. In het gebied vinden momenteel grootschalige onthardingswerken plaats, waarvoor strenge veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast blijft het vliegveld operationeel met vliegactiviteiten tijdens weekends en schoolvakanties. Na de inrichtingswerken zal het agentschap samen met gebruikers werken aan een verantwoorde openstelling van het gebied voor recreanten met respect voor de Europese topnatuur.

blauw

Europese topnatuur

Het Vliegveld van Malle is een uitzonderlijk waardevol natuurgebied.  Het voormalige militaire domein geniet een internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Voorafgaand aan de verkoop kreeg het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van natuurgebied en is het opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dit alles wijst op de grote verantwoordelijkheid die de overheid draagt om dit natuurlijke erfgoed in stand te houden en goed te beheren.

Op het Vliegveld van Malle komen bijzondere Europees beschermde heiden en landduinvegetaties voor. Natuur en Bos is meer dan 40 jaar betrokken bij het beheer van het Vliegveld. Oorspronkelijk betrof de samenwerking vooral het beheer van bos. Dit breidde uit met de heide en landduinen van bijna het volledige terrein. Deze samenwerking met Defensie leidde tot belangrijke resultaten. Door een gericht beheer keerde onder andere de nachtzwaluw terug als broedvogel en  wordt er volop ingezet op de terugkeer van de sterk bedreigde heivlinder.

Toekomstplannen voor Vliegveld van Malle

In de toekomst zal het Agentschap voor Natuur en Bos de natuur hier verder versterken. Met het Vlaamse Blue Deal project zetten we in op het ontharden van een groot deel van de nu overbodige verhardingen. Er wordt ook onderzocht welke niet gebruikte gebouwen en dergelijke plaats kunnen ruimen voor natuur. Meer informatie over de werken. 

Voorlopig blijft het terrein omwille van veiligheidsredenen ontoegankelijk.

Het vliegveld is immers in gebruik bij lokale vliegclubs en is momenteel ook een werfzone. In overleg met de gebruikers werken we een doordachte openstelling uit. Het is dus nog even wachten, maar na inrichting zal het gebied deels toegankelijk worden voor wandelaars.

Heidelandschap
Veldkrekel
Hondsviooltje
Hakhoutstoven van zomereik
Levendbarende hagedis
Heidelandschap
Heidelandschap
Heidelandschap
Veldkrekel
Hondsviooltje
Hakhoutstoven van zomereik
Levendbarende hagedis
Heidelandschap
Heidelandschap

Opgepast:

dit gebied mag je niet betreden. Zo beschermen we de natuur.

Bekijk de kaart

Voorzieningen