Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 365 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners. Die combinatie is uniek in de wereld. Het gebied is het ideale decor voor een ontspannende uitstap, een kennismaking met de geschiedenis van het gebied of een avontuurlijke ontdekkingstocht in de natuur. Voor de kinderen is er een leuke speelzone. Het Kamp Vloethemveld is alleen onder begeleiding van een gids te bezichtigen. Rondleidingen zijn het hele jaar door mogelijk en aan te vragen op www.vloethemveldvzw.be. Je kunt ook inschrijven voor de vrije gidsbeurten die regelmatig worden georganiseerd. 
Volg boswachter Koen van Vloethemveld via instagram.
Volg het nieuws over Vloethemveld op onze Facebookpagina.

Troeven
  • Rust
  • Europese topnatuur
  • Uitkijktoren
  • Roofvogels
  • Natuur-en erfgoedsite
Nieuws

Nieuwe Groene Haltewandeling

In het kader van de Week van de Mobiliteit, werd op 18 september een nieuwe Groene Haltewandeling naar en door Vloethemveld feestelijk geopend. Brochures zijn gratis te verkrijgen in de gemeentehuizen van Jabbeke en Zedelgem en onthaalgebouw Vloethemveld (Vloethemveld 10a, Zedelgem). De route kan ook gedownload worden op www.groenehalte.be.

Werken aan onthaalplein voor Kamphuis en aan onthaalpoort Os en Ezel.

In het najaar van 2023 starten de werken voor de inrichting van het onthaalplein ter hoogte van het Kamphuis (Zedelgem). Tussen het Kamphuis en de beheerloodsen van het Agentschap Natuur en Bos maken we een aantrekkelijk rustpunt voor fietsers en wandelaars. We zorgen voor aangepaste verhardingen, picknicktafels, enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden, nieuwe beplanting en brengen het verleden een stukje terug tot leven. De zone tot de poort naar het Kamp Vloethemveld wordt permanent toegankelijk. Tijdens de werken zal het onthaalplein wat moeilijker begaanbaar zijn maar we garanderen de toegankelijkheid van het Kamphuis tijdens de openingsuren.

Ter hoogte van de onthaalpoort Os en Ezel (Jabbeke) werken we verder aan bosuitbreiding en natte natuur. Er wordt een nieuw ven en grachten gegraven met brede, zachthellende oevers. Dit zorgt voor een geleidelijke overgang van nat naar droog, wat goed is voor de biodiversiteit. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van een mountainbikeparcours met verschillende hindernissen (evenwichtsbalk, rockgarden, wasbord,…) en recreatieve paden in deze zone. Later wordt er een belevingspad aangelegd.

Deze werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en met medefinanciering van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeentes Jabbeke en Zedelgem.

Saneringswerken en het graven van een blusvijver in het Vloethemveld

In 2020-2021 werd een grote loods afgebroken achter de beheerloodsen van Natuur en Bos op de plaats waar een blusvijver moet komen met een opstelplaats voor de brandweer. Bij het opbreken van de verhardingen bleek er echter een olievervuiling  aanwezig te zijn en kon de vijver niet meteen worden uitgegraven. De vervuiling werd in kaart gebracht, de nodige budgetten vrij gemaakt en de sanering mét uitgraving van de blusvijver werd aanbesteed. Voor de werken, wordt het terrein ook gescand op eventueel achtergebleven munitie in de ondergrond. 

De onderliggende niet vervuilde gronden van de nieuwe blusvijver kunnen plaatselijk terug worden gebruikt.  Er wordt geschat dat er ongeveer 3.500 ton vervuilde grond en verharding en steenpuin moet worden afgevoerd. Er zullen dus heel wat transporten op en neer naar de locatie nodig zijn. Deze transporten gebeuren langs het tweesporenpad tussen de Diksmuidse Heirweg en de centrale loods van Natuur en Bos. Er zal dus tijdelijk meer hinder zijn voor fietsers en voetgangers. Deze werken worden uitgevoerd in najaar van 2023.

groen

Een rijk verleden

Het gebied heeft een rijk cultuurhistorisch verleden, waarin onder meer de graaf van Vlaanderen, het Sint-Janshospitaal van Brugge, de schaapsboerderijen uit de omgeving en de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol spelen. In Vloethemveld lag van 1944 tot 1946 een Prisoners of War Camp, een Brits krijgsgevangenkamp. In die periode passeerden hier meer dan 100 000 krijgsgevangen van vooral Duitse en Baltische oorsprong, opeengepakt in vier kampen.

Veel veranderingen

De voorbije jaren onderging een groot deel van het Vloethemveld een echte metamorfose. Door natuurherstelwerken kreeg de heide weer nieuwe kansen. Het bos werd uitgebreid aan beide kanten van het Vloethemveld, de onthaalparking verhuisde uit het natuurgebied naar de overkant van de Diksmuidse Heirweg, de Vloethemveldzate werd heringericht, een nieuwe veldvijver werd aangelegd en saneringswerken zorgden voor natuurherstel en ontharding.

Uitzonderlijke natuur

Het voormalige munitiedepot van het Vloethemveld is een uniek gebied met Europese topnatuur! Onder meer de drie heidesoorten - struikheide, gewone dopheide en rode dopheide - zijn uitzonderlijk, alsook de vele zeldzame insecten waaronder de dagvlinder het groentje, de heidesabelsprinkhaan en de smaragdlibel. Het gebied is ook bekend om zijn roofvogels: buizerd, sperwer, boomvalk, slechtvalk en torenvalk worden courant waargenomen vanaf Heidetoren, waar je ook kunt genieten van het uitzicht. Met wat geluk spot je ook een wespendief, havik, blauwe kiekendief of visarend.

 

Boek 'Vloethemveld, verborgen parel'

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en Stichting Kunstboek geven samen het boek ‘Vloethemveld, verborgen parel’ uit. Het is het eerste boek dat een gedetailleerd overzicht biedt van het natuurgebied in al zijn aspecten, met veel nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal en schitterende foto’s. Het boek kost 45 euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis van Zedelgem, kan besteld worden via dit bestelformulier of via uw vertrouwde boekenwinkel.

Het Kamphuis

Op 1 oktober 2022 werd het onthaalgebouw 'Kamphuis Vloethemveld' feestelijk geopend. Het Kamphuis is dé plaats om je verkenningstocht van Vloethemveld te starten. Je kunt er informatie krijgen over het domein, over de prachtige natuur en zijn rijke geschiedenis, maar ook over de toeristische troeven in de regio. Je kan er de wandelnetwerkkaarten Vloethemveld kopen. De tijdslijn, de natuurwand, de erfgoedwand, de vondsten en de diverse filmpjes bieden je een eerste kennismaking met het natuurgebied. Hiervoor werd heel veel nieuwe informatie, foto’s en kaartmateriaal verzameld. Gemeente Zedelgem kreeg het gebouw in erfpacht van het Agentschap voor Natuur en Bos en voor de uitbating staat de VZW Vloethemveld in. Geniet nog na van het openingsweekend met deze foto's.

Openingsuren en gidsbeurten: vloethemveldvzw.be

Archeologische vondsten

Tijdens verschillende metaaldetectiecampagnes in het voormalige militair gebied Vloethemveld werden talrijke archeologische vondsten verzameld. De vele vondsten zijn voornamelijk te dateren in de periode van het krijgsgevangenenkamp 1944-1946. Je kan de vondsten raadplegen via de website van Raakvlak.

Nieuwe winterverblijfplaatsen moeten zorgen dat Vloethemveld een paradijs wordt voor vleermuizen

Natuur en Bos zal nabij de grote vijvers in het Vloethemveld een nieuwe winterverblijfplaats bouwen voor vleermuizen. In 2023 werden ook twee oude kruiptunnels voor militaire oefeningen ter hoogte van de voormalige sportzone aangepast met een afsluitdeur met vlieggaten. Ook andere militaire constructies in het stiltegebied krijgen de komende jaren een functie als verblijfplaats voor vleermuizen.  Met deze winterverblijfplaatsen willen we van Vloethemveld een paradijs voor vleermuizen maken.

Digitale gids Vloethemveld verborgen parel.

Het verborgen verleden en de natuurwaarden van het Vloethemveld kun je verkennen aan de hand van de digitale gids Vloethemveld verborgen parel. De digitale gids is ook beschikbaar voor Android en andere toepassingen. Er verschijnt een keuzemenu waarbij je het soort platform kiest (Android webapp, Windows besturingssysteem, Apple IBook). In het schematisch overzicht worden de stappen verduidelijkt. Voor het Android webapp platform is steeds een internetverbinding nodig, in tegenstelling tot het IBook en de Windowstoestellen. De digitale gids is afgestemd op de eindtermen basisonderwijs voor het leergebied mens en maatschappij en wetenschappen en techniek.

Samenwerkingsovereenkomst

Op erfgoeddag 2019 ondertekenden Natuur en Bos en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en 't Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van bijna 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. De samenwerking is al sinds 2014 op kruissnelheid en zorgt vandaag al voor heel wat realisaties op het terrein!

Gidsbeurt in de barakkenstraat
Speelzone in Vloethemveld
Groentje op gewone dophei
Gevlekte orchis in Vloethemveld
Grijze zandbijen
Kamphuis
Rode dopheide, gewone dopheide en struikheide
Speelzone in Vloethemveld
Ven in Vloethemveld
Grote oranje bekerzwam
Vloethemveld
Waterhut
Zicht van op de Heidetoren
Gidsbeurt in de barakkenstraat
Speelzone in Vloethemveld
Groentje op gewone dophei
Gevlekte orchis in Vloethemveld
Grijze zandbijen
Kamphuis
Rode dopheide, gewone dopheide en struikheide
Speelzone in Vloethemveld
Ven in Vloethemveld
Grote oranje bekerzwam
Vloethemveld
Waterhut
Zicht van op de Heidetoren

Actietips

21

Het Kamp Vloethemveld is alleen onder begeleiding van een gids te bezichtigen.

Rondleidingen zijn het hele jaar door mogelijk en aan te vragen via

vloethemveldvzw.be

21

Wandelen

Je kunt kiezen tussen lussen die variëren in afstand van 1,8 kilometer tot 10,4 kilometer.

21

Groene Haltewandeling

Je kan kiezen tussen 12,14 of 19 km. Brochures gratis in de gemeentehuis Jabbeke/ Zedelgem/ Kamphuis.

21

Wandelen

Je kunt ook een natuurwandeling maken van de Maskobossen in Jabbeke tot Vloethemveld

21

Wandelen

Het Heirwegpad is een bewegwijzerde rondwandeling van 8,7 km in Zedelgem.

21

Wandelen

Baekelandtpad is wandelroute van ongeveer 10 km

20

Natuurloop

De natuurloop omvat drie lussen met afstanden van 1,8 km, 4,2 km en 7 km.

22

Fietsen

Een fietslus van 50 km in de omgeving.

22

Fietsen

Fietsroute van een kleine 50 km

23

Mountainbiken

Ontdek de Bossenroute in Jabbeke van 34 km die je kunt uitbreiden tot 42 km

45

Speelzone

In de leuke speelzone kunnen kinderen naar hartenlust ravotten.

49

Waterhut

De Waterhut geeft je een weids zicht op de grote vijver middenin het voormalige militair domein en laat je de bijzondere vogelsoorten ontdekken.

49

Heidetoren

Vanop de Heidetoren kun je genieten van het weids zicht op het domein en de vele vogelsoorten. Het infobord op de toren geeft een simulatie weer van 1945 tot vandaag.

33

Vrijwilligers houden onthaalgebouw 'Het Kamphuis' openen

Het Kamphuis is dé plaats om je verkenningstocht van Vloethemveld te starten. Je kunt er informatie krijgen over het domein, over de prachtige natuur en zijn rijke geschiedenis, maar ook over de toeristische troeven in de regio.

Openingsmomenten Kamphuis

Bekijk de kaart

Boswachter

Koen Maertens
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Met de auto

Gebruik Parking P2 aan Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem (GPS: 51°08’31.8″N 3°06’59.8″E of 51.142161, 3.116605)

Met de fiets

Fiets naar Vloethemveld 10A, 8210 Zedelgem (GPS 51°08’45.5″N 3°06’45.3″E of 51.145979, 3.112574)

Openbaar vervoer

Om Vloethemveld te bereiken met de bus zijn lijn 55 en 72 de voornaamste verbindingen. Meer info: www.delijn.be.
Het station van Zedelgem ligt op 5,2 kilometer van de hoofdingang. Meer info: www.nmbs.be.