/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/2011-05-07_bezoekerscentrum_webbekoms_broek_kta2_gip_eddy_janssens_002_1_0.jpg|Bezoekerscentrum Webbekoms Broek|Bezoekerscentrum Webbekoms Broek © Eddy Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/2011-10-15_webbekomsbroek_eddy_janssens_025_1.jpg|zicht over het water met op de achtergrond bomen|zicht over het water © Eddy Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_4.jpg|groep die luistert naar een man met een guitaar| man met gitaar © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_2.jpg|groep wandelaars op een rij langs een grasberm naast het water|wandelaars in de grasberm © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_5.jpg|groep wandelaars in een graslandschap|wandelaars in graslandschap © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/bruine_kiekendief20150511_zeeland_1414_marc_vanmeeuwen.jpg|bruine kiekendief|bruine kiekendief © Marc Vanmeeuwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/ree_in_webbekoms_broek_dieder_plu.jpg|een ree|ree © Dieder Plu /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/hondenlosloopzone_eroc_spiessens.jpg|hondenlosloopzone|hondenlosloopzone © Eric Spiessens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/006.jpg||Webbekoms Broek in de nevel © Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/035.jpg|| sneeuwlandschap © Geert Coninx

Het Webbekoms Broek is sinds eind vorige eeuw een gecontroleerd overstromingsgebied van 240 hectare dat de bewoners in de Demervallei beschermt tegen wateroverlast. Door zijn mooie graslanden, rietlanden, bosjes, unieke bloemen en vele water- en moerasvogels, krijgt het ook wel eens de poëtische bijnaam 'wachtbekken vol natuur'…

Vanuit het bezoekerscentrum Webbekomsbroek kan je het jaar rond wandelen door de natuurtuin met poelen, holle wegen, hooilandjes en een boomgaard. Je kan er ideeën opdoen rond kringlooptuinieren en afvalarm tuinieren. Er zijn takkenwallen met een geïntegreerde egel- en insectenwoning. Er is een wilgenhut en -tunnel en er is een wilgendoolhof. Een kleine kudde Soay-schapen ontfermt zich over het beheer van de moeraszone. De tuin vloeit naadloos over in het natuurgebied. Zowel de tuin als het Webbekoms Broek zijn gratis toegankelijk.

Troeven
  • Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
  • Recreatiepark Halve Maan als achtertuin
  • Talrijke bloemenvelden met dotterbloem, pinksterbloem, gele lis...
  • Vele water- en moerasvogels zoals rietgors, watersnip, wulp,...
  • Grazende highlanders

Herstel van het valleisysteem van het Webbekomsbroek

Met het LifeDelta-project wil Natuur en Bos inzetten op systeemherstel van het gebied. Na veel studiewerk kennen we nu de weg van het water, de samenstelling van de bodem en de fauna en flora.

Met een gloednieuw natuurbeheerplan(2020-2044) kunnen we inschatten waar we het gebied kunnen herstellen van al te grote ingrepen uit het verleden ten voordele van de natuur. Daarbij is het vernatuurlijken van het watersysteem een eerste zaak. Samen met de waterbeheerder (VMM) zetten we in op het bijhouden van grondwater en het opstuwen van de Demer in het gebied. Door het dempen van verschillende greppels en het herprofileren van grachten wordt het kwelwater zolang mogelijk in het gebied gehouden. Door deze vernatting creëren we kansen voor de zeldzame grondwaterafhankelijke fauna en flora en zorgen we ervoor dat het grondwaterpeil in de zomer niet (te) diep wegzakt. We vergroten de belevingswaarde en de waterveiligheid voor de mens en zorgen op deze manier ervoor dat er meer koolstof in de bodem worden vastgehouden.

Het valleisysteem en het open karakter zal worden hersteld door verruigde graslanden maaibaar te maken en populierenbossen, die in de vorige eeuw werden aangeplant, te rooien. De werken starten rond vijver Ceusters, een verlaten weekendvijver met afgestorven sparren, die zal omgevormd worden naar een moerasgebied. Graslanden, hooilanden en rietmoerassen worden ook uitgebreid. Waterlopen worden hersteld en krijgen een betere structuur. Het voorkomen van bijzondere dier- en plantensoorten van het LIFE-project als 'gidssoorten‛: deze soorten dienen als graadmeter voor het succes van de uitgevoerde acties. Zo geven grote modderkruipers trage waters aan, porseleinhoenen verraden waterinfiltratiegebieden, roerdompen en woudapen geven gezonde vispaaiplaatsen aan, kwartelkoningen markeren soortenrijke oude valleigraslanden en de grauwe klauwier geniet van het open landschap met houtkanten, bosjes, alleenstaande struiken en nestelt zich in de doornstruiken.

Bezoekerscentrum

De ideale uitvalsbasis voor een uitstap in het Webbekoms Broek is het bezoekerscentrum. Van daaruit vertrekken enkele uitgestippelde wandelingen. Ze lopen langs de Demer, de Zwarte Beek, de oude spoorwegbedding en de stadswallen van Diest. Je kunt kiezen voor een wandeling of fietstocht onder begeleiding van een gids of op eigen houtje met de kaart of de gps. Bezoek in het centrum ook de interactieve tentoonstelling over o.a. de werking van het overstromingsgebied. Mag het allemaal nog avontuurlijker, dan kun je ook op verkenning met de koestervoituur (een grote gocart) voor een parcours van 4 kilometer.

Provinciaal domein De Halve Maan

Het Webbekoms Broek ligt net achter het provinciaal domein De Halve Maan met zijn vele attracties en recreatiemogelijkheden. Kinderen kunnen er o.a. trampolinespringen en rijden met mini-auto's. Er is een roeivijver met kajaks en waterfietsen en zelfs een openluchtzwembad met zandstrand. De allerkleinsten kunnen een bezoekje brengen aan de kinderboerderij. Voor sportievelingen zijn er tennisterreinen, een klimparcours, mogelijkheden om te mountainbiken,…

Fauna en flora

Vele insecten voelen zich opperbest in het moerassige klimaat van het Webbekoms Broek. Ze vormen op hun beurt een lekker hapje voor amfibieën, reptielen, vogels en kleine zoogdieren. De brede rietkragen van het Webbekoms Broek zijn dan weer een interessante broed- en pleisterplaats voor water- en moerasvogels zoals ooievaar, rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Ook wulp, watersnip, kievit, sprinkhaanrietzanger, ijsvogel, grauwe klauwier en witgatje houden van het natte landschap.

Een kudde Ijslanders en Konikspaarden zorgen voor jaarrondbegrazing waardoor er talrijke bloemen groeien. Dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, egelboterbloem, gele lis, koninginnekruid en moerasrolklaver fleuren zo het landschap op met hun kleuren en geuren.

OPGELET

Doorgang Schaffense Poort afgesloten

Een deel van de poortgebouwen van de Schaffense Poort wordt vanaf maandag 4 december afgesloten voor voetgangers en fietsers. Loszittende en vallende gevelstenen zorgen er voor een onveilige doorgang. Het is daarom de komende maanden niet mogelijk om vanaf de vesten door te steken naar de Omer Vanaudenhovelaan of omgekeerd. 

Wandelpaden vanuit het Webbekoms Broek die langs het poortgebouw passeren, blijven toegankelijk.

Restauratie:

In de toekomst zijn er restauratiewerken gepland aan het poortgebouw. De eerste fase van die werken zou starten in april 2024.

blauw
/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/2011-05-07_bezoekerscentrum_webbekoms_broek_kta2_gip_eddy_janssens_002_1_0.jpg|Bezoekerscentrum Webbekoms Broek|Bezoekerscentrum Webbekoms Broek © Eddy Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/2011-10-15_webbekomsbroek_eddy_janssens_025_1.jpg|zicht over het water met op de achtergrond bomen|zicht over het water © Eddy Janssens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_4.jpg|groep die luistert naar een man met een guitaar| man met gitaar © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_2.jpg|groep wandelaars op een rij langs een grasberm naast het water|wandelaars in de grasberm © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/webbekoms_broek_achiel_feyaerts_5.jpg|groep wandelaars in een graslandschap|wandelaars in graslandschap © Achiel Feyaerts /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/bruine_kiekendief20150511_zeeland_1414_marc_vanmeeuwen.jpg|bruine kiekendief|bruine kiekendief © Marc Vanmeeuwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/ree_in_webbekoms_broek_dieder_plu.jpg|een ree|ree © Dieder Plu /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/hondenlosloopzone_eroc_spiessens.jpg|hondenlosloopzone|hondenlosloopzone © Eric Spiessens /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/006.jpg||Webbekoms Broek in de nevel © Geert Coninx /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__348/035.jpg|| sneeuwlandschap © Geert Coninx

Actietips

21

Wandelroute

Drie wandelingen variërend tussen 9 en 3,3 km.
48

Vissen

Aan de rand van het Webbekoms Broek ligt een vijver waar je mag hengelen. De reglementering vind je op de infoborden bij het water.

33

Bezoekerscentrum Webbekoms Broek

Vlakbij het bezoekerscentrum kan je het jaar rond wandelen door de natuurtuin. De tuin vloeit naadloos over in het natuurgebied het Webbekoms Broek.
37

Hondenzone Webbekoms Broek

De hondenzone bevindt zich aan de ingang van het wandelpad net achter het bezoekerscentrum. Hier kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig en vrij rondlopen en ravotten.

Bekijk de kaart

Boswachter

Geert Coninx
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

Met het openbaar vervoer

De bushalte 'Sint-Jansplein' staat voor de ingang van het domein. Volgende bussen stoppen aan deze halte: Bus 14 Leuven-Diest, Bus 19 Geel-Diest, Bus 299 Hasselt-Diest-Geel, Bus 35 Aarschot-Diest, Bus 7 Beringen-Diest, Bus 22 Diest-Tienen. Meer info: www.delijn.be.

Het treinstation in Diest ligt op 1 kilometer van het Webbekoms Broek. Treinen Leuven-Hasselt en Antwerpen-Hasselt stoppen in Diest. Meer info: www.belgiantrain.be.