/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/wesleypoelman_wijmeers_schelde_sigmaplan_ochtendgloren.jpg|| © Wesley Poelman /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/id-723312-2016081807473129.jpg|Veer Schellebelle Aard | © ID Photo Agency /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/wesleypoelman_lepelaar.jpg||Lepelaar © Wesley Poelman /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/vilda_48405_yves_adams_galloways_in_de_scheldevallei.jpg||Galloways © Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/kvh_852929.jpg||© ID Photo Agency

Uitwaaien langs de Schelde, wandelen langs graslanden, speuren naar vogels, of een rivierduin ontdekken, in dit gevarieerde landschap kan het allemaal. Start je wandeling vanuit Schellebelle, wandel tot aan de Schelde en roep de veerman door de blauwe bel te luiden. Jouw trip in Wijmeers begint met een heerlijke veertocht over de grootste rivier van Vlaanderen. 

Troeven
  • Ruige natuur met gallowayrunderen
  • Inclusief veertochtje over de Schelde
  • Plantenvariatie troef
  • Pitstop voor trekvogels
  • Fietsoplaadpunt voor e-bike aan het veer

Landschap in herstel

Wie het gebied van voor 2015 kent zal het niet meer herkennen. Wijmeers (187 hectare) werd omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met een nieuwe imposante ringdijk. Weekendhuisjes, maisakkers en losse snippers bos maakten onder impuls van het Sigmaplan plaats voor een groot open meersenlandschap met een open landduin, hagen en houtkanten en een groot stuk aaneengesloten bos. Wijmeers is verder rijk aan waterpartijen, gaande van poeltjes tot grote vijvers. Deze voormalige recreatieve vijvers werden opgeruimd en voorzien van ecologische oevers. Dit valt in de smaakt bij talrijke insecten, kikkers en watervogels.

Voor vleermuizen en andere beestjes

Een vleermuizenhotel en een oeverzwaluwwand zijn de kers op de taart van dit gebied. Voor het porseleinhoen en de vele amfibieën en insecten in de streek kwam er een moeraszone. De overloopdijken en de heringerichte Grote Kouterstraat -eigenlijk ook een tussendijk- krijgen een vlindervriendelijk beheer. Vlinders en libellen komen het gebied stilaan koloniseren. Ook botanisch is het gebied rijk aan soorten en worden er regelmatig nieuwe soorten gevonden of teruggevonden. Het aantal soorten neemt sterk toe en we verwachten dat die trend de komende jaren zal doorzetten naarmate het gebied zich verder zal ontwikkelen.

Runderen onderhouden de wastine

Galloways, hoornloze, zachtaardige runderen, begrazen een stukje 'wastine': een mix van grasland, heide en struiken. De runderen beslissen zelf welke stukken kort gehouden worden en in welke zones tot struikgewas ontwikkelen. Via drie klaphekjes kan je het gebied gemakkelijk in en uit wandelen en wie weet stuit je wel op de kudde galloways.

Hoofdrolspeler in het Sigmaplan

Wijmeers is niet alleen een prachtig natuurgebied het is ook een overstromingsgebied. Samen met Paardeweide en Bergenmeersen maakt het deel uit van een keten gecontroleerde overstromingsgebeiden langs de Schelde. Bij stormvloed is Paardeweide het eerste gebied dat in werking treedt. Als ruggensteun volgen meer stroomopwaarts Bergenmeersen en slechts heel uitzonderlijk, gemiddeld één keer om de vijftig jaar overstroomt ook Wijmeers.

Ontpoldering

Het zuidelijke deel van Wijmeers aan de Scheldeoever werd ontpolderd. Dit levert een knap staaltje getijdennatuur op. Door eb en vloed opnieuw toe te laten, zal het gebied evolueren tot achtereenvolgens rietland en wilgenvloedbos. Hier voelen tal van eenden, meeuwen, ganzen en steltlopers zich thuis. De ontwikkelende rietkragen trekken rietvogels aan.

13.000 bomen

Voor de aanleg van Wijmeers werden in totaal 25 hectare snippers 'bos' gerooid. Het ging voornamelijk om uitheemse bomen. In 2015 en 2016 plantten we met hulp van schoolkinderen 13.000 bomen aan de rand van het bestaande bos rond Heisbroek. Zo groeit hier nu 30 hectare waardevol gevarieerd bos met zwarte els, zomereik, winterlinde, haagbeuk…

Vogelmagneet

Een verrekijker is onontbeerlijk bij je bezoek aan Wijmeers. 's In de lente komen grote groepen grutto's en andere steltlopers aansterken in de ontpoldering voor ze in de weidevogelgebieden gaan broeden. Tijdens de zomer broeden blauwborst, kleine karekiet en andere rietvogels in de rietkragen. Diverse eenden komen hier tot broeden waaronder de opvallende bergeenden. In de zomer hangen zowat constant huis-, boeren- en oeverzwaluwen zwaluwen in de lucht. Vanaf de herfst stijgt het aantal overwinteraars zoals wintertalingen, die hier komen fourageren op het slik. Het is niet meer uitzonderlijk om op het slik een lepelaar te zien of een overvliegende bruine kiekendief. En wie weet welke verassende 'gasten' je er tijdens de trekperiode zult tegenkomen…

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/wesleypoelman_wijmeers_schelde_sigmaplan_ochtendgloren.jpg|| © Wesley Poelman /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/id-723312-2016081807473129.jpg|Veer Schellebelle Aard | © ID Photo Agency /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/wesleypoelman_lepelaar.jpg||Lepelaar © Wesley Poelman /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/vilda_48405_yves_adams_galloways_in_de_scheldevallei.jpg||Galloways © Vilda /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__352/kvh_852929.jpg||© ID Photo Agency

Actietips

21

Geleide wandelingen

Met Natuurpunt
21

Wijmeerswandeling

Lus 6 km

21

Galloway wandelroute

Lus 8 km

21

De wetlands van wijmeers

Lus 4,4 of 5,9 km

22

Geleide fietstocht

Met vzw Durme

22

Wie belt de veerman

Lus 37.5 km
23

Mountainbiken

Lus 26,5 km

22

Ijsvogel fietsroute

Lus 35 km

Bekijk de kaart

Boswachter

Kurt Van Poecke
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Aard, 9260 Wichelen

Openbaar vervoer

Station Schellebelle - stippel je route uit op www.belgiantrain.be/nl

Met de auto

In Schellebelle, ter hoogte van 't Ruiterken. Langs de Schelde kan je naar het veer wandelen.