Te voet, te paard of met de fiets. Dit gebiedje kun je op verschillende manieren ontdekken. Geniet van de rust in dit gebied en laat je kinderen zich volledig uitleven in de speelzone van de Wippehoek.

Troeven
  • Speelbos
  • Ruiterpad
  • Fleurige bosrand
  • Paradijs voor waterplanten en amfibieën
  • De zeldzame velduil

Mozaïek van bos, weilanden, hooilanden en poelen

In een deel van het bos gaat de natuur haar eigen gang, in andere zones werden bomen aangeplant. Eenstijlige meidoorn, sleedoorn, gewone vogelkers en hondsroos fleuren de bosrand op met bloemen en vruchten. Aan de Eikhoek, de Beukenhoek en ter hoogte van de Wijngotebeek plantten we ook enkele bosjes aan. In de gras- en hooilanden vind je de behaarde boterbloem en ingesneden ooievaarsbek. In de natte ruigten groeien moerasspirea.
De poelen in de wei- en hooilanden zijn een paradijs voor waterplanten en amfibieën zoals de kamsalamander. In sommige poelen vind je grote waterweegbree en waterranonkel, planten die erg geliefd zijn bij waterkevers.

In De Wippehoek hoor je de veldleeuwerik, kievit, gele kwikstaart en graspieper. Met wat geluk zie je een blauwe reiger overvliegen. Dagvlinders zoals icarusblauwtje en atalanta vonden ook al de weg naar de Wippehoek. De hondsrozen trekken in het voorjaar heel wat gewone aardhommels aan. Met een beetje geluk spot je er rietgors, kneu, grasmus, zwartkop, torenvalk of de zeldzame velduil.

Wippehoek
Bruine kikker
Kneu
Wippehoek
rietgors
Blauwe reiger
Wippehoek
Wippehoek
Bruine kikker
Kneu
Wippehoek
rietgors
Blauwe reiger
Wippehoek

Actietips

21

Wandelen

Er loopt een wandelpad door dit gebied.

21

Wastina wandelroute

De Wastina wandelroute (7,9km) loopt door Wippehoek.

24

Ruiterpad

Er start een ruiterpad aan de parking.

45

Speelzone

De speelzone werd ingericht met allerhande spelelementen.

Bekijk de kaart

Boswachter

Erwin Verfaillie
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Burgweg (zijstraatje hiervan), 8640 Vleteren

Openbaar vervoer

Op 350 m van de ingang aan de Poperingestraat vind je bushalte Poperinge Koppernolle. Stippel je route uit op www.delijn.be.