Dreef in Wortel Kolonie

Natuurherstelwet

Quickscan en juridische evaluatie van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel.

Impactanalyse natuurherstelwet op sectoren in gebieden buiten Natura 2000 in Vlaanderen

Onderstaande Quickscan biedt een eerste, kwalitatief inzicht van de mogelijke impact van het ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel’ (versie 28 maart 2023, hierna ‘Natuurherstelwet’) op verschillende aspecten binnen het Vlaamse beleid.

Juridische analyse van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel

Naast de Quickscan is er ook een advies over de juridische implicaties:

Eind 2023 bereikten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad een akkoord over een compromistekst van de Natuurherstelwet. Minister van Natuur Zuhal Demir liet opnieuw een socio-economische en een ecologische impactanalyse, en een juridische analyse uitvoeren over het trialoog akkoord.

 

Op deze pagina