Missie en visie

Missie en visie

Missie

Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.

Visie

Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar meer natuur in Vlaanderen

 • de huidig aanwezige natuur in Vlaanderen in stand houden, beschermen en verder ontwikkelen
 • het herstellen van natuur die in het verleden verloren is gegaan
 • het ontwikkelen van nieuwe natuur en parkgebieden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar betere natuur in Vlaanderen

 • het duurzaam beheren van natuur om tegemoet te komen aan de natuurgerichte milieukwaliteit en aan de maatschappelijke noden van de huidige en toekomstige generaties.

Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatst natuur midden in de maatschappij

 • het werken aan een wisselwerking met de maatschappij rond het thema natuur
 • met het beleid en de werking ten dienste staan van de maatschappij
 • de maatschappij actief aansporen om zich in te zetten voor meer en betere natuur
 • de natuur zo dicht mogelijk bij de mensen brengen

Strategische doelstellingen

 • Het Agentschap voor Natuur en Bos draagt bij tot de verhoging van de biodiversiteit in Vlaanderen
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos verhoogt de beleving van natuur
 • Het Agentschap voor Natuur en Bos benut de (economische) waarde van natuur en maakt ze zichtbaar voor de maatschappij