Wie zijn we?

Op het terrein

De bekendste vertegenwoordigers van het ANB op het terrein zijn, sinds mensenheugenis, onze boswachters. Daarnaast kom je op het terrein ook wel beleidsadviseurs en natuurinspecteurs tegen.

De boswachters geven belangrijke en nuttige informatie door aan medewerkers op beleidsniveau en dragen zo bij aan de planning van het domeinbeheer. De boswachters zorgen ook voor de uitvoering van de beheerwerken en volgen de resultaten daarvan op. Ze ondernemen bovendien preventief actie en zorgen ervoor dat reglementen worden nageleefd (vb. wandelaars moeten honden aan de leiband houden).

De beleidsadviseurs zijn - in tegenstelling tot de boswachters - iets vaker achter hun computer te vinden . In nauw overleg met de boswachters geven zij deskundig advies bij vergunningsaanvragen of andere kwesties waarbij hun specialistenkennis zeer goed van pas komt. Ze nemen deel aan lokale netwerken en projecten, en staan in voor de monitoring van bepaalde beschermde soorten.

De natuurinspecteurs ten slotte kijken toe op de naleving van wetten en reglementen die de natuur zo goed mogelijk moeten beschermen. Als iemand die wetten of reglementen overtreedt, dan kan de natuurinspecteur zelf optreden en een proces-verbaal opmaken.