Wie zijn we

Ondernemingsplannen

Het ondernemingsplan is de jaarlijkse vertaling van de doelstellingen uit het Regeerakkoord 2014-2019, de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 en de beleidsbrief Omgeving naar de werking van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het ondernemingsplan vormt de schakel tussen het strategische meerjarenplan en de werkplannen van de afdelingen, die op hun beurt verder vertaald worden naar de individuele planningen van de personeelsleden. Het ondernemingsplan is een dynamisch document. De directieraad volgt de uitvoering periodiek op en stuurt bij indien nodig.