maandag, 20 november 2023

1 hectare extra bos aan Biezeweidebeek in Beersel

Beerselse jongeren plantten 1.000 boompjes tijdens het Boomweekend.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de jongeren van Beersel plantten op een terrein aan de Biezeweidebeek in Beersel 1 hectare bos aan. Vrijdag 17 november staken daarvoor de leerlingen en leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar van de Sint-Victorschool de handen uit de mouwen. Zondag 19 november volgden de Scouts van Beersel en JNM (de jeugdbond voor natuur en milieu). Beide plantacties samen zijn goed voor zo’n 1.000 extra boompjes.

Boomweekend

De plantacties in Beersel kaderen in het Boomweekend waarin van 17 tot en met 19 november 2023 de Bosalliantie en Vlaamse jeugdbewegingen hun krachten bundelen om zoveel mogelijk bossen aan te planten. Bossen voor de jeugd, maar vooral door de jeugd dus. In Vlaanderen gaat dat over bijna 50 locaties.

Extra stapsteen

De percelen aan de biezeweidebeek in Beersel werden recent aangekocht door Natuur en Bos. Dit gebied van ongeveer 4 ha bevindt zich tussen enkele grotere natuurgebieden zoals Zennebeemden, Frankveld, Gasthuisbos en het Schaveyspark. Door verder in te zetten op natuurlijke ontwikkeling hopen we weer een extra natuurlijke stapsteen te creëren als verbinding tussen al deze gebieden. Het bestaande bos wordt daarom uitgebreid met ongeveer 1 ha, maar er is ook plaats voor grasland en natte natuur. 

Boswachter Thomas Boonen: “We kiezen er bewust voor om de reeds aanwezige mozaïek van natuur te versterken. We breiden het bos uit met inheemse soorten, maar laten onderaan in de vallei ook ruimte voor een nat grasland waar de biezeweidebeek natuurlijk kan stromen. Op die manier zorgen we voor een natuurlijke waterbuffer die mooi aansluit bij het Blue Deal-project waar de gemeente Beersel verderop aan werkt.”

Contacts

Thomas Boonen

Boswachter - Agentschap voor Natuur en Bos