vrijdag, 03 december 2021

23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid lanceerde in mei voor het achtste jaar de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. Met de projectoproep wil ze lokale projecten die een natuuroplossing dichtbij de mensen uitwerken ondersteunen. Uit alle inzendingen werden nu 23 projecten geselecteerd voor een totaal van om en bij de 1,5 miljoen euro. De oproep richtte zich naar lokale overheden, verenigingen, onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen.

De projectsubsidie Natuur in je Buurt ondersteunt projecten die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood. Voorbeelden zijn projecten gericht op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen door contact met natuur, of het verbeteren van de leefbaarheid van onze leefomgeving door het bieden van verkoeling of het vergroenen van de bebouwde omgeving.

69 initiatiefnemers dienden een concreet projectvoorstel in. De dossiers werden beoordeeld door een jury met medewerkers van Natuur en Bos,  de VMM, VIPA en Team Vlaamse Bouwmeester. Er werd gekeken naar hun waarde op vlak van duurzaamheid, de mate waarin het project tegemoet komt aan de maatschappelijke uitdaging op vlak van gezondheid door natuurcontact, natuurbeleving, vergroening van bebouwde omgeving of waterinfiltratie en waterretentie, en de bijkomende meerwaarde van het project voor de natuur. De 23 best scorende projecten werden weerhouden om zo het beschikbare budget maximaal te besteden.

De goedgekeurde projecten zijn divers, gaande van de ontwikkeling van zorgtuinen over de aanleg van grote en kleine parken en van speelgroen en kleine wildernissen tot de vergroening van straten en pleinen en de aanleg waterinfiltratiegroen. Een overzicht van alle geselecteerde projecten vindt u hier.

Minister van Natuur Zuhal Demir: “Door de coronacrisis hebben we allemaal geleerd dat groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van groen ook voor goesting in beweging. ‘Natuur in je Buurt’ wil zowel beleving als natuurwaarde koppelen en de projecten die geselecteerd werden komen daar absoluut aan tegemoet. Stuk voor stuk zullen ze een meerwaarde voor onze natuur betekenen!”

De concrete uitvoering van het project start uiterlijk binnen het jaar en moet afgerond zijn binnen de drie jaar vanaf de formele goedkeuring.

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos