donderdag, 18 augustus 2022

2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant

De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos stelde in de afgelopen weken meermaals vast dat gekweekte wilde eenden uitgezet werden in verschillende vijvers in Limburg en Vlaams-Brabant. De betreffende vijvers zijn allemaal gelegen in jachtgebieden waarvan sommige volledig omheind zijn en bewaakt worden. In totaal gaat het over ongeveer 2800 exemplaren, terwijl het uitzetten van wilde dieren ten allen tijden en overal strikt verboden is.

Deze misdrijven konden worden vastgesteld omdat het gaat over grote hoeveelheden van jonge eenden, van dezelfde leeftijd en zonder ouderparen. Dat is onnatuurlijk en ecologisch niet anders te verklaren dan dat er op grote schaal dieren opgekweekt en uitgezet werden. Het was duidelijk dat de dieren tam waren en de nabijheid van mensen opzochten. Rond de vijvers werden voedselplaatsen aangetroffen met grote hoeveelheden korrelvoer en granen.

De jacht op deze soort is sinds 15 augustus geopend. Het uitzetten van wilde eenden bij het begin van de zomer heeft als gevolg dat er tijdens het jachtseizoen meer dieren kunnen geschoten worden. Echter, het is naast illegaal ook ronduit problematisch.

Uitzetten van in gevangenschap gekweekte dieren, vaak in zeer grote groepen opgekweekt, brengt grote risico’s met zich mee voor het in de natuur introduceren van ziektes. Denk daarbij aan de vogelgriep die intussen grote ravage aanricht onder wilde vogels aan onze kust. Ook de sterk vergrote bemesting van de wateren is zeer nefast voor de waterkwaliteit. De samenstelling van het water kan ertoe leiden dat bepaalde zeldzame planten volledig kunnen verdwijnen.

Anderzijds is er ook het probleem van genetische vervuiling. Studies tonen aan dat gekweekte wilde eenden niet goed aangepast zijn aan omstandigheden in de vrije natuur. Hun snavels zijn meer aangepast aan het eten van korrels en granen, meer dan aan het zeven van waterdiertjes, wat hun natuurlijke bron van voedsel is. Ook kruisingen van gekweekte met echte wilde eenden zorgen voor nakomelingen die niet goed aangepast zijn aan de natuurlijke situatie. Wilde populaties zullen dus als gevolg van uitzetting zeker verzwakken. Wetende dat de populatie van de wilde eend, die vroeger erg gewoon was, al sterk onder druk staat met een afname van bijna 30% tussen 2013 en 2018 is het verder verzwakken van de soort door uitzetting, onaanvaardbaar.

De overlevingskansen van gekweekte eenden liggen wanneer ze in de vrije natuur terecht komen zeer laag. Naast slecht aangepast zijn aan het zoeken naar eten in het wild, vallen ze ook vaker ten prooi aan roofdieren. Het Agentschap voor Natuur en Bos veroordeelt de uitzettingen dan ook scherp en zal controles hierop blijven aanhouden. Op het uitzetten van wild staat een boete van 1.250 euro en is oplopend afhankelijk van aantal dieren, soort, recidive… Bij vervolging wordt de stafmaat autonoom bepaald door de correctionele rechtbank.

Contacts

Jelle De Wilde

Directeur communicatie - Agentschap voor Natuur en Bos