donderdag, 04 mei 2023

Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo

Minister van Natuur Zuhal Demir startte vandaag in Tessenderlo de afbraak van een weekendverblijf in domein Galgenberg. Na de afbraak zal het terrein klaargemaakt worden voor waardevolle natuur. Het gaat om een weekendverblijf zonder vergunning en met vastgestelde bouwmisdrijven. Natuur en Bos investeert jaarlijks ongeveer 500.000 euro in het slopen en ontharden van terreinen met een weekendverblijf.


Natuur en Bos koopt regelmatig gronden aan. Hierop staan soms gebouwen die een negatieve impact hebben op de aanwezigheid van natuur op het perceel zelf, maar ook op de omliggende percelen. In die zin vormt het behoud van dergelijke gebouwen een grote kost voor de samenleving.

Meer ruimte voor vernatting en bos

In 2022 kocht Natuur en Bos 36 percelen aan. Elk van die percelen ruimt Natuur en Bos op en geeft ze terug aan de natuur. Vaak betekent dit het slopen van aanwezige gebouwen en constructies en het verwijderen van storende verhardingen. Nadien vindt dan een extra en éénmalige investering in deze terreinen plaats, gevolgd door een jarenlang specifiek onderhoudsbeheer. Zo kunnen deze percelen waar mogelijk mee ingeschakeld in grootschalige onthardings- en vernattingsprojecten in het kader van de Blue Deal. Een andere mogelijkheid is dat deze percelen bebost worden en zo bijdragen aan de doelstelling van meer kwaliteitsvol bos in Vlaanderen. Op dit perceel in domein Galgenberg verdwijnt het huis, bestrijdt Natuur en Bos de aanwezige exoten om vervolgens plaats te maken voor heischraal grasland.

Efficiënt herstellen van illegale situatie

Door het uitvoeren van de sloopwerken maakt Natuur en Bos in een aantal gevallen een einde aan illegale situaties op deze percelen. Een deel van de weekendverblijven die Natuur en Bos afbreekt, zijn destijds geheel of gedeeltelijk gebouwd zonder een verplichte bouwvergunning.

Om efficiënter en goedkoper te werken, bundelt Natuur en Bos deze sloopprojecten jaarlijks in één groot aanbestedingsdossier. De voorbije jaren investeerde Natuur en Bos jaarlijks ongeveer 500.000 euro in het opruimen van dergelijke percelen in Vlaanderen. Ook dit jaar zal Natuur en Bos opnieuw een bestek in de markt zetten om een aantal van haar verworven eigendommen te slopen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De problematiek van illegale of zonevreemde vakantiehuisjes en de bewoning ervan is een oud zeer, dat ondertussen al makkelijk 60 jaar meegaat. Maar tegelijk is het ook een complex probleem met een kluwen tussen vergunningen, woonrechten, misdrijven, processen-verbaal en rechtszaken enerzijds, en ook gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale bevoegdheden door elkaar anderzijds. Het is aan elk niveau om op dat vlak zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarom hebben we met de Vlaamse regering eind vorig jaar van de controle op illegale zonevreemde functies in kwetsbare gebieden en het herstel ervan een prioriteit gemaakt. Dit weekendhuis staat illegaal in een gebied dat niet voor wonen dient. De oplossing is dan ook simpel: ze moet verdwijnen. Door de aankoop van deze gronden kunnen we illegale verhardingen verwijderen en maken we meer plaats voor waardevolle natuur. En dat doen we niet alleen hier. Vlaanderen koopt regelmatig gronden aan waar gebouwen op staan die er niet horen te staan of waarvan het onduidelijk is of er ooit een vergunning was. De voorbije vier jaar al meer dan 113 weekendverblijven en in totaal meer dan 215 percelen die we terug aan de natuur gaven. En we blijven daar verder op inzetten.”

Contacts

Frank Van Swalm

Communicatieverantwoordelijke - Agentschap voor Natuur en Bos