woensdag, 06 maart 2024

Agentschap voor Natuur en Bos maakt van Blinckaertduinbos opnieuw uniek duinbos

Beheer van klimop en woekerplanten geeft ook ruimte aan waardevolle voorjaarsflora

Dit jaar plant het Agentschap voor Natuur en Bos een reeks beheerwerken in het Blinckaertduinbos in Knokke. Natuur en Bos verwijdert tijdens de werken een reeks woekerplanten en ‘exoten’ om waardevolle voorjaarsflora zoals de bosanemoon, daslook, gewone eikvaren en het maarts viooltje te beschermen. Er worden ook nieuwe inheemse bomen ingeplant zodat we het uniek duinbos kunnen behouden voor de toekomst.

Uniek duinbos in Vlaanderen

Het Blinckaertduinbos is het best ontwikkelde duinbos van de Vlaamse kust. Vanaf halfweg de 19de eeuw werden de duinen beplant om de landerijen tegen stuifzand te beschermen. In de kruidlaag vinden we onder andere bosanemoon, daslook, gewone eikvaren en maarts viooltje. Die waardevolle voorjaarsflora wordt verdrukt door woekerende klimop en het snel ouder wordende bos dat weinig licht doorlaat. Het bos is aangeplant met soorten als zeeden, canadapopulier en Noorse esdoorn. In mindere mate werden ook zomereik, gewone es, gewone esdoorn en veldiep aangeplant. Om de voorjaarsflora en inheemse boomsoorten opnieuw kansen te geven, worden de meest waardevolle hoge bomen zoals zomereik, gewone es en beuk gespaard en worden de snel woekerende soorten zoals gewone esdoorn en Noorse esdoorn in hakhout omgezet.

Middelhoutbeheer

Een ijle bovenetage van opgaande bomen met daaronder een hakhoutlaag wordt middelhout genoemd. Die bedrijfsvorm is in de vroegere bosgeschiedenis heel belangrijk geweest omdat de mens in het middelhout regelmatig brandhout kon oogsten en ook nog dikkere opgaande bomen had voor constructietoepassingen. Middelhoutbeheer sluit dus opnieuw aan bij een cultuurhistorisch gericht beheer en maakt het bos klimaatrobuust voor de toekomst. De betere lichtinval schept weer kansen voor de voorjaarsflora. Daarnaast planten we hazelaar aan in het bos als voedselplant voor de rode eekhoorn.

Exotenbeheer

Een groot aantal invasieve exoten heeft het Blinckaertduinbos gekoloniseerd of werd in het verleden aangeplant. Het gaat onder meer om Amerikaanse vogelkers, mahonie, haagliguster, Japanse rimpelroos en Japanse duizendknoop. Die soorten zullen zo goed mogelijk verwijderd worden. Omdat die invasieve soorten zich snel opnieuw vestigen als wortelresten uitlopen, zullen ook de volgende jaren nazorgmaatregelen nodig zijn.

Terugdringen van woekerende klimop

In het Blinckaertduinbos is klimop de afgelopen decennia hard toegenomen. Bovendien ontsnapt klimop ook vaak uit tuinen. Er bestaan heel wat gecultiveerde variëteiten, die niet in het wild thuishoren. In bossen die overgroeid zijn met klimop, krijgen weinig andere planten een kans, waardoor insecten in het voorjaar en in de zomer te weinig nectar vinden. Ook paddenstoelen laten zich amper zien als de bodem bedekt is met klimop. Daarom wordt lokaal ook deze klimop verwijderd.

Nieuwe aanplanten

Op plaatsen met grote uitval en verwijderde exoten, wordt opnieuw bomen ingeplant. Soorten als zomereik, beuk, es, grove den en ruwe berk worden geplant in groepen van een vijftigtal bomen. Deze groepsgewijze aanplanting, moet zorgen voor een kwalitatieve verjonging van het bos. Dergelijke aanplanten doen we ook in de onderetage om het bos te behouden in toekomst.

Ontdek het Blinckaertduinbos

Je kunt het bos ontdekken via zandige paadjes. Een bewegwijzerde lus en onthaalborden met kaart zorgen ervoor dat je niet verloren loopt. Je kunt hier vogels spotten als groene specht, kleine bonte specht, grote lijster, grauwe vliegenvanger, wielewaal en bosuil. En ook de rode eekhoorn krijg je met wat geluk te zien. Heel wat padden, maar ook de Europees beschermde boomkikker overwinteren in dit bos. En tot slot bieden twee speelzones ruimte voor bosavonturen.

© Regine Vanallemeersch
Zwinpolder - © VLM
rode eekhoorn - © Luc Meert